30 oktober: 2e Regiobijeenkomst klimaatadaptatie Noordoost-Brabant
17 september 2019

Hoe gaan we om met de steeds warmere zomers? Hoe verbinden we klimaataanpassing met de energietransitie? Waar staan we met onze regionale projecten ‘Verdiepingsslag stresstesten en dialogen’, ‘Robuuste beekdallandschappen’, ‘Klimaatbewustzijn’ en ‘Klimaatadaptieve bedrijventerreinen’? Hoe kunnen we inwoners en ondernemers in de regio helpen?

delen

Deze en andere vragen op gebied van klimaatverandering komen aan bod tijdens onze 2e Regiobijeenkomst over klimaatadaptatie. Deze bijeenkomst is bedoeld voor collega’s van gemeenten, waterschappen, provincie en gebiedspartners uit Noordoost-Brabant die werkzaam zijn op gebied van klimaatadaptatie en ruimtelijke ordening. Er zullen vooral praktijkervaringen met elkaar worden gedeeld om van elkaar te leren.

Datum: 30 oktober 2019
Tijdstip: 9.30 – 13.00 uur
Locatie: Regio Noordoost Brabant, Onderwijsboulevard 225 in ’s-Hertogenbosch


Aanmelden
Kijk hier voor het programma en aanmelden. Deelname is kosteloos.

 

De 2e Regiobijeenkomst Klimaatadaptatie is een initiatief van Regio Noordoost Brabant en wordt georganiseerd in samenwerking met de werkregio’s As50+, Land van Cuijk en de Meierij.


Meer over: Klimaatadaptatie