Webinar NOVI-gebied de Peel
16 juni 2021

Wie aan de Peel denkt, denkt aan het mooie en uitgestrekte veengebied op de grens van Noord-Brabant en Limburg. Natuurontwikkeling staat er hoog op de agenda omdat delen van de Peel Natura 2000 gebied zijn.

delen

Tegelijkertijd is de Peel ook een economisch sterk ontwikkeld landbouwgebied. In het Peel-gebied komen dus veel opgaven samen die van invloed op de ruimtelijke inrichting. Zoals de transitie naar een duurzamere landbouw, klimaatadaptatie, de kwaliteit van de leefomgeving, de economische vitaliteit en de leefbaarheid.

 

Als één overheid
Om deze opgaven gericht en in samenhang aan te pakken, kreeg de Peel in februari van dit jaar de status van NOVI-gebied. NOVI staat voor Nationale Omgevingsvisie.


“De essentie is dat het Rijk, provincie en regio als één overheid de uitdagingen in de Peel meerjarig te lijf gaan”, vertelt Carel Nobbe, kwartiermaker NOVI-gebied De Peel. “Er lopen zoveel projecten en programma’s vanuit de verschillende ministeries dat er een spaghettibrei is ontstaan. Door nog beter samen te werken, kunnen we gemakkelijker samenhang en coördinatie creëren. Wij willen niet meer dingen doen, maar dingen beter en sneller doen.”

 

Informatieve online bijeenkomst op 12 juli
De status van NOVI-gebied betekent dat alle betrokken ministeries over een langere periode samen met overheden in Brabant en Limburg aan de slag gaan voor een goede toekomst van de Peel. Hoe gaat dat in z’n werk? 

 

Om statenleden, gemeenteraadsleden, algemeen bestuursleden van de waterschappen en andere bestuurders uit de regio daarover bij te praten, organiseert de Stuurgroep NOVI de Peel een webinar op 12 juli van 19.30 - 20.30 uur.

 

Aanmelden voor de webinar kan hier.

 

Na aanmelding volgt (later) het programma en de link naar de webinar. Deze wordt opgenomen zodat alles altijd teruggekeken kan worden.


Meer over: NOVI gebied de Peel