We hebben een Regio Deal!
13 juli 2020

De ministerraad heeft op 10 juli jl. ingestemd met de Regio Deal Noordoost Brabant. Hiermee hebben we voor het eerst in de geschiedenis van onze regionale samenwerking een Regio Deal met het Rijk gesloten!

delen

De komende twee jaar investeren Rijk, provincie en regio samen meer dan 40 miljoen euro extra in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost-Brabant. Overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners zetten over het hele linie samen de schouders onder de maatschappelijke en economische opgaven van onze regio. “Samenwerken loont”, reageert een trotse Jack Mikkers, voorzitter van Regio Noordoost Brabant.

 

Minder leegstand in winkelcentra in steden, fijn wonen en werken in dorpen en het buitengebied, vernieuwing en verduurzaming van de landbouw en voedselverwerking, nieuwe bestemmingen voor lege stallen en meer groei- en ontwikkelmogelijkheden voor de banen van nu en de toekomst. Dit zijn een paar voorbeelden van de trajecten die versneld mogelijk worden gemaakt dankzij de Regio Deal Noordoost Brabant.

 

 

Jack Mikkers: “Wij zijn een economisch sterke regio, stad en land gecombineerd en hechte sociale verbanden. Tegelijk hebben we het besef dat we ons als regio moeten blijven ontwikkelen. Ook in deze Coronatijd is het ons gelukt veel voor elkaar te krijgen. Samen. Dat typeert ons als regio. Binnen en buiten de regio werden bestaande banden aangehaald en nieuwe gesmeed. Ik durf te stellen dat de regionale samenwerking in de afgelopen maanden een groeispurt heeft doorgemaakt. Het is zo duidelijk geworden dat samenwerking loont. In het belang van de inwoners en bedrijven in onze regio willen we deze groei doorzetten, ook na deze Regio Deal.”


Persbericht Regio Deal (PDF)
Boekje Regio Deal Noordoost Brabant (PDF)


Meer over: Regio Deal