Uitvoering Regio Deal op koers!
23 februari 2022

Met deze breed gedeelde conclusie stelden het Dagelijks Bestuur RNOB en betrokken bestuurders van de provincie onlangs de derde rapportage over Regio Deal Noordoost Brabant vast.

delen

De regionale bestuurders zijn zeer tevreden over de resultaten van de projecten tot nu toe. Daarnaast hebben zowel het programmateam als de projectleiders hun organisatie, communicatie, financiën en projectadministratie steeds beter op orde.


Trots in de regio
“We zien dat de Regio Deal verbinding en trots in de regio brengt”, vertelt Karin van Meer, programmamanager Regio Deal Noordoost Brabant. “Zo heeft bijvoorbeeld de samenwerking met inwoners, ondernemers en onderwijs een impuls gekregen. De Regio Deal is daarmee een belangrijke katalysator voor regionale samenwerking en voor het één-overheidsdenken.” 

 

De komende periode kunnen alle partners door met de uitvoering van de Regio Deal op de ingeslagen weg. Het volgende meetmoment is in mei 2022. Dan wordt er weer een uitgebreide Voortgangsrapportage gemaakt.

 

Naar de derde Tussenrapportage Regio Deal Noordoost Brabant

 

Kijk hier voor meer informatie over Regio Deal Noordoost Brabant.

"De Regio Deal is een belangrijke katalysator voor regionale samenwerking en voor één-overheidsdenken."

Rapporteren over de voortgang van de Regio Deal
Twee keer per jaar rapporteren de Regio Deal partners over de voortgang van de Regio Deal. Eén keer in de vorm van een uitgebreide voortgangsrapportage die bij het Rijk wordt ingediend en besproken. Een keer als een tussenrapportage voor de regionale partners. De partners van Regio Deal Noordoost Brabant zijn RNOB, AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van LNV. 

RNOB is als penvoerder van de Regio Deal eindverantwoordelijk voor de organisatie en verloop van de Regio Deal en voor alle rapportages. Vanuit RNOB is minimaal één bestuurder bij elk project aangehaakt als bestuurlijk trekker. Ook zijn alle 17 projecten ingebed in de poho’s waarin regelmatig over de projecten gerapporteerd wordt.


Meer over: Regio Deal