Transitie landbouw in uitvoering
25 mei 2022

Landbouw is van oudsher een belangrijke economische motor voor Noordoost-Brabant. Als primaire sector in de agrifood keten brengt landbouw voedsel, werk en welvaart. Maar de ontwikkelde manier van voedsel produceren en consumeren legt ook een grote druk op de leefomgeving en de gezondheid van mens en dier. En dat moet anders. 

delen

Daarom zetten gemeenten en waterschappen samen de schouders onder een duurzame en omgevingsvriendelijke landbouw in de regio. Met nieuwe verdienmodellen voor agrarische ondernemers. Een landbouw die bijdraagt aan een vitaal buitengebied waar het goed wonen, leven en werken is. Wat gebeurt er zoal?

 

Koersnotitie kringloop landbouw
Medio 2021 is de bestuurlijk kopgroep Transitie landbouw gestart met het opstellen van de Koersnotitie ‘Transitie landbouw op dreef’. De koersnotitie vormt de basis voor een stapsgewijze, gebiedsgerichte aanpak om in Noordoost-Brabant tot een volhoudbare landbouw te komen. Het document is een leidraad en leidmotief voor de transitie naar kringlooplandbouw waarin lokale bestuurders en boeren in de regio samen optrekken. 

AgroProeftuin de Peel 
Behalve de ontwikkeling van een gebiedsgerichte aanpak, werken gemeenten en waterschappen in RNOB samen met AgriFood Capital in AgroProeftuin de Peel aan concrete innovaties in kringlooplandbouw. RNOB stimuleert innovatie door bijvoorbeeld land voor experimenten ter beschikking te stellen en door de uitvoering van subsidieregelingen. AgroProeftuin de Peel is experimenteergebied van het ministerie van LNV en een van de sleutelprojecten van Regio Deal Noordoost Brabant.

 

Themadagen ‘Boeren met kennis’
In de eerste twee maanden van dit jaar zijn vier kennissessies in de regio georganiseerd. Themadagen speciaal voor en door boeren uit de Peel, waarin experts en ondernemers samen concrete en haalbare oplossingen zoeken om een boerenbedrijf rendabel en duurzaam voort te zetten.

 

In totaal waren er 57 ondernemers, een aantal nam deel aan meerdere sessies. Zij waardeerden de themadagen met een dikke 8 gemiddeld. Kijk hieronder voor de onderwerpen en terugblik op de bijeenkomsten.:

 

Uitvoering van innovatieregelingen 
Boeren en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant die de omslag willen maken naar kringlooplandbouw, kunnen daarbij een financiële ondersteuning krijgen. De projecten moeten bijdragen aan de doelstelling van AgroProeftuin de Peel: het in praktijk brengen van kringlooplandbouw. 

Meer informatie over de projecten die worden gefinancierd? Kijk hier voor de projecten die financiering kregen vanuit de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant en hier voor de projecten die ondersteund worden vanuit de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant.
 

Proeven in 2022
In 2022 worden zestien teeltproeven door boeren aangelegd op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland, in samenwerking met onderzoeksinstellingen en ketenpartners. Het gaat om eiwitrijke gewassen voor menselijke en dierlijke consumptie, de teelt van biobased producten en proeven gericht op meer biodiversiteit, bodemverbetering en natuurlijke gewasbescherming. Kijk hier voor het overzicht van de proeven.

 

Open Dag proeflocatie 
Op 15 juli a.s. opent AgroProeftuin de Peel de deuren van de centrale proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Zowel boeren en andere professionals als het brede publiek zijn tijdens deze dag welkom voor een rondleiding langs de duurzame landbouwexperimenten. Kijk hier voor alle informatie over de open dag en aanmelden. 

Ook aan de slag met kringlooplandbouw? 
Wilt u in uw gemeente samen met ondernemers aan de slag met kringlooplandbouw? Ga naar de website van AgroProeftuin de Peel voor de mogelijkheden of neem contact op met team AgroProeftuin de Peel.


Meer over: Transitie landbouw