Succesvol in duurzame bereikbaarheid
28 november 2019

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de bereikbaarheid van onze regio. Het samenspel met Rijk, provincie en bedrijfsleven leverde deze maand goede afspraken op, met name over de file-aanpak op de A50, en verbeteringen van de Maaslijn en station ’s-Hertogenbosch.

delen

Aanpak files op de A50
Het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeenten langs de A50 en het bedrijfsleven gaan samen de files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven aanpakken. Dit stuk snelweg staat in de file top 10 van Nederland. Rijk en provincies reserveren daar 103 miljoen euro voor. Het geld is bedoeld voor het verbreden van de snelweg naar 2x3 rijstroken tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven.

Ook komen er andere maatregelen om de doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid van de A50-corridor te verbeteren. Dit is het gebied langs deze snelweg tussen de stedelijke regio’s Nijmegen/Arnhem en Eindhoven (Brainport). Er zitten veel bedrijven uit de hightech- en agrifood sector in uit biowetenschap. Er wonen ruim 1,5 miljoen mensen. Met een omzet van zo’n 90 miljard euro per jaar (12,5% van het BBP) is het gebied een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.


De aanpak van de A50 is een belangrijke uitkomst van het recente BO MIRT, het jaarlijkse bestuursoverleg waarin Rijk en regio (financiële) afspraken maken. Daar deden de Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat en de Gelderse gedeputeerde Christianne van der Wal een bod voor een totaalaanpak van de mobiliteit in de A50 corridor aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Dit bod is ontwikkeld door de provincies, gemeenten en het bedrijfsleven in de regio’s Arnhem-Nijmegen, Zuidoost-en Noordoost-Brabant.

 

De beide gedeputeerden en de minister

 

Regio Noordoost Brabant zette samen met de genoemde gebiedspartners de totaalaanpak van de corridor op de bestuurlijke agenda’s. Vanuit het programma Ruimte en mobiliteit vertegenwoordigen bestuurlijke trekkers Franko van Lankvelt (Uden) en Harry van Rooijen (Meierijstad) alle Noordoost-Brabantse gemeenten. Ze stemmen regelmatig af met de A50 gemeenten.

 

Franko van Lankvelt presenteerde als bestuurlijke trekker A50 de aanpak op de Regiodag van 28 november: "Namens de regio kan ik zeggen een fantastische start, maar we hebben samen nog een lange weg te gaan." Harry van Rooijen, voorzitter poho Ruimte en mobiliteit is blij met het resultaat: “Stap voor stap houden we snelheid om de bereikbaarheid te verbeteren in de regio.”


Lees alle bijzonderheden in het persbericht van de provincie Noord-Brabant. De provincie is woordvoerder namens de Brabantse A50 alliantie.


Verbetering Maaslijn en station ’s-Hertogenbosch
De Maaslijn en station ’s-Hertogenbosch zijn belangrijke pijlers van regionale spoornetwerk. De Maaslijn verbindt Nijmegen en Venlo via het spoor. Het Rijk en de provincies zijn akkoord over maatregelen om de dienstverlening te verbeteren. Zo wordt het spoor klaargemaakt voor elektrische treinen.

Daarnaast willen het Rijk, de provincie en de gemeente ’s-Hertogenbosch de perrons en de rest van het station ’s-Hertogenbosch verbeteren. Dat is nodig om de toenemende stroom van reizigers aan te kunnen. Station ’s-Hertogenbosch is hét regionale mobiliteitsknooppunt dat ook zorgt voor aansluiting op het landelijke spoornetwerk.


Afspraken infrastructuur
Verder zijn voor de A2/N2 Randweg Eindhoven-Veghel belangrijke afspraken voor de bereikbaarheid van de regio gemaakt. Dat geldt ook voor de A2 Deil-Vught en de N65 ’s-Hertogenbosch-Tilburg. Deze en andere afspraken binnen BO MIRT staan op de website van provincie Noord-Brabant.

 

Rol Regio Noordoost Brabant
Ook in 2020 zetten de bestuurlijke trekkers uit de regio zich in voor de bereikbaarheidsopgaven. Ze trekken daarin samen om met provincie en bedrijfsleven en andere regio’s. De rol van Regio Noordoost Brabant hierbij is: agenderen, coördineren en organiseren.