Samen de handen uit de mouwen tegen ondermijning
23 juni 2021

Dat de Regio Deal leidt tot waardevolle samenwerkingen laat het project ‘Aanpak stallen en weerbaarheid buitengebied’ zien. In Noordoost-Brabant gaat een pilot van start waarin ondermijning in het buitengebied wordt aangepakt.

delen

In ‘Samen de handen uit de mouwen’ trekken provincie, gemeenten, politie, waterschappen, RIEC, de Veiligheidsregio en ministeries samen op om drugscriminaliteit op het platteland aan te pakken. De pilot vindt plaats in de gemeenten Meierijstad en Sint-Anthonis.

 

Aanbevelingen uit het onderzoek

In de Noordoost-Brabantse pilot worden de aanbevelingen overgenomen uit het onderzoeksrapport 'Weerbare boeren in een kwetsbaar gebied'. In opdracht van ZLTO en het Aanjaagteam Ondermijning deed TwynstraGudde een onderzoek naar de weerbaarheid van boeren in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. De resultaten werden toegelicht tijdens de digitale werkconferentie 'Een vitaal platteland geeft criminaliteit geen kans’ die op 26 mei jl. werd georganiseerd voor provincie, gemeenten, politie, waterschappen, Veiligheidsregio Brabant-Noord, RIEC en het rijk. Vanuit Noordoost-Brabant was Kees van Rooij, burgemeester Meierijstad aanwezig. 

 

Inzicht in aard en omvang drugscriminaliteit

Het onderzoek geeft zicht op de aard en de omvang van drugscriminaliteit in de buitengebieden. En de effecten ervan op boeren en tuinders. Wat maakt het buitengebied aantrekkelijk voor drugscriminelen? En hoe kunnen partijen samen zorgen voor een weerbaar buitengebied en weerbare boeren en tuinders?

 

De belangrijkste aanbevelingen van de onderzoekers om ondermijning aan te pakken, zijn het wegnemen van leegstand, het werken aan een vitaal platteland en het bevorderen van vertrouwen tussen boeren, overheden en bevoegd gezag. Dat vraagt om een gebiedsgerichte samenwerking tussen alle betrokken partijen. De digitale werkconferentie markeerde dan ook de start van deze samenwerking. Er werd ook meteen een concrete koppeling gemaakt met het Regio Deal project in onze regio. 


Vertrouwen

Overheid en boeren moeten elkaar vinden in de gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak die de kwetsbaarheid van het platteland vermindert. Herstel van vertrouwen van de boeren in de samenwerking met de overheid is een belangrijk aandachtspunt in de pilot. Kees van Rooij, burgemeester Meierijstad: “Dat moet anders, want overheid en boeren hebben elkaar nodig om het buitengebied leefbaar te houden. Dit moeten we samen doen. Ook in de strijd tegen ondermijning. Als het vertrouwen toeneemt, zullen boeren eerder melding maken van criminele activiteiten.” 

 

Peter Noordanus, voorzitter Strategisch Beraad Ondermijning: “Boeren in Nederland en de overheid moeten samen optrekken voor een vitaal en veilig platteland. Het is goed dat we daar de eerste stappen voor hebben gezet en concreet een gebied in Noordoost-Brabant hebben aangewezen waar we van start gaan. Daar kunnen we laten zien welke aanpak werkt in onze strijd tegen drugscriminaliteit.” 

 

Aanpak leegstand stallen 

Naast het versterken van maatschappelijke weerbaarheid en het tegengaan van verloedering en ondermijning, wordt er in het project ‘Aanpak stallen en weerbaarheid buitengebied’ hard gewerkt om leegstand van vrijkomende boerenbedrijven aan te pakken. Dat gebeurt in de vorm van lokale, integrale gebiedsprocessen. Negen gemeenten doen hier actief aan mee: Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel en Uden. 

 

In het project worden zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau kennis en ervaringen uitgewisseld, zoals die met het gebiedsproces De Elzen in de gemeente Boekel. Naar verwachting zullen na de zomer de 10-14 gebieden bekend zijn waar concreet met de stallenaanpak aan de slag wordt gegaan.

 

Lees ook over deze pilot in BD van 28 mei 2021 'Meldpunt drugscriminaliteit voor Brabantse boeren in het buitengebied'.


Meer over: Regio Deal