RNOB vraagt nieuwe Regio Deal voor Noordoost-Brabant aan
31 oktober 2023

RNOB heeft een aanvraag voor een nieuwe Regio Deal voor Noordoost-Brabant ingediend bij het Rijk. Met deze nieuwe deal willen de betrokken partijen samen met het Rijk opnieuw een impuls geven aan welzijn en welvaart in de regio. Dat doen zij voor en vooral: samen mét de inwoners. De aanvraag is mede namens AgriFood Capital en Noordoost Brabant Werkt gedaan en wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant. 

delen

Ingrijpende veranderingen

We leven in een tijd van ingrijpende sociale, economische en technologische veranderingen. ’t Goeie Leven in Noordoost-Brabant staat onder druk. Dat is het gevolg van de transitie van de landbouw en het landelijke gebied, de sterke vergrijzing en wegtrekkende jongeren. Voorzieningen die voor verbinding tussen inwoners zorgen, verdwijnen en de krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds nijpender. Het vertrouwen in de overheid neemt af, het gevoel van onbehagen neemt toe. 

We moeten nu samen met onze inwoners werken aan, wat wij noemen, ’t nieuwe goede leven.

Propositie 

RNOB, AgriFood Capital en Noordoost Brabant Werkt zijn vastbesloten om een extra impuls te geven aan de veerkracht van de inwoners, het binden en boeien van jongeren en een gezond leven voor jong en oud in de regio. De aanvraag voor de nieuwe Regio Deal, ook wel propositie genoemd, omvat plannen voor investeringen in sociale veerkracht, behoud van talent en een gezondere leefomgeving en leefstijl. Om veranderingen effectief en duurzaam in de regio te laten landen, worden inwoners actief bij deze plannen betrokken. Dit vergroot de kans op succes op weg naar ’t NIEUWE Goeie Leven in Noordoost-Brabant. De aanvraag omvat een maatregelenpakket van 45 miljoen euro waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk aan bijdragen.

 

Bekijk hier de infographic 'Samen naar 't NIEUWE Goeie Leven in Noordoost-Brabant.' 

Scheuren in ons fundament 

“Het zit in het DNA van onze regio om aan te pakken maar het fundament van ’t Goeie Leven thuis’ moet hiervoor wel stevig zijn”, aldus Jack Mikkers, voorzitter van RNOB en AgriFood Capital. “Wij zien daarin scheuren ontstaan. We moeten daarom nu samen met onze inwoners werken aan, wat wij noemen, ’t nieuwe goede leven.”

Regio Deal vijfde tranche

In de Regio Deals werken het Rijk, provincies en regio’s samen aan een betere leef-, woon- en werkomgeving voor inwoners en ondernemers in de regio. Juist op die plekken en onderwerpen die deze extra investering  goed kunnen gebruiken. Het Kabinet sluit nu voor de vijfde keer (‘tranche’) deals met regio’s. Een eerdere Regio Deal leverde voor Noordoost-Brabant 10 miljoen euro van het Rijk op. Het Kabinet heeft voor de vijfde tranche van de Regio Deals in totaal 384,6 miljoen euro uitgetrokken. Het Rijk draagt per regio tot maximaal de helft bij van het benodigde bedrag tot een maximum van 40 miljoen euro.

 

Voorjaar 2024

De ingediende proposities van de Regio Deals worden beoordeeld door de verschillende departementen van het Rijk. Dat gebeurt onder aanvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uitsluitsel over de aangevraagde deals volgt naar verwachting in februari 2024. Bij toekenning zal daarna in overleg met Rijk en partners uit de regio in onderling overleg een deal worden opgesteld.


Meer over: Regio Deal