Regio Deal update september 2022
29 september 2022

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. We zetten de gebeurtenissen van de afgelopen maand op een rij en blikken ook vooruit.

delen

Nieuws vanuit het programma

De regio heeft onder leiding van Jack Mikkers, voorzitter RNOB, op 7 september jl. de jaarlijkse voortgangsrapportage Regio Deal Noordoost Brabant besproken met het Rijk. Bij dit overleg zijn vijf ministeries betrokken. We ontvingen complimenten over onze aanpak en resultaten.

 

In de Regio Deal werken diverse partijen samen aan het vergroten van brede welvaart in onze regio. Bij brede welvaart gaat het niet alleen om het vergroten van de (materiële) welvaart, maar ook om het welzijn en welbevinden van mensen. Op donderdag 9 november organiseert de provincie Noord- Brabant een congres over Samenwerken aan Brede Welvaart. Het programmamanagement verzorgt samen met de provincie een werksessie.

 

Twee keer per jaar komen de projectleiders van de Regio Deal bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. Donderdag 29 september stond de bijeenkomst in het teken van samenwerken met overheden - Rijk, provincie, gemeenten, waterschappen - in de Regio Deal. 

 

Foto's hieronder: sfeerimpressie projectleidersbijeenkomst 29 september 2022

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal