Regio Deal update oktober 2022
28 oktober 2022

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. We zetten de gebeurtenissen van de afgelopen maand op een rij en blikken ook vooruit.

delen

Nieuws vanuit het programma

Tijdens de Regiodag van 13 oktober jl. heeft Karin van Meer, programmamanager Regio Deal Noordoost Brabant, de bestuurders bijgepraat over de voortgang van de Regio Deal. De bestuurders konden nader kennismaken met drie Regio Deal projecten: ‘Leefbaarheid in de dorpen’, ‘Innovatieprogramma circulaire verpakkingen Oss’ en de ‘Stallenaanpak - Vitalisering buitengebied: versterken omgevingskwaliteit en weerbaarheid’.

 

Tijdens de Regio Deal dag voor landsdeel Zuid op 4 oktober jl. heeft de regiomanager RNOB de ruim 70 aanwezigen uit Zuid-Nederland en de verschillende ministeries meer kunnen vertellen over onze Regio Deal aanpak. Daar werd ook de film over het project 'Stallenaanpak - Vitalisering buitengebied' getoond die RNOB samen met het ministerie van BZK heeft gemaakt.

 

 

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken.