Regio Deal update november 2022
22 november 2022

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. We zetten de gebeurtenissen van de afgelopen maand op een rij en blikken ook vooruit.

delen

Nieuws vanuit het programma

  • In de Regio Deal Noordoost Brabant werken we samen aan het verbeteren van brede welvaart. De provincie Noord Brabant heeft in een uitvoeringsagenda 2022-2023 Brede Welvaart vastgelegd welke stappen er concreet worden gezet in alle provinciale programma’s om brede welvaart te vergroten.

  • Op 9 november jl. vond het congres over ‘Samenwerken aan Brede Welvaart’ plaats. De voorzitter van de Regio Deal Noordoost Brabant, Jack Mikkers, nam deel aan een tafelgesprek: “Samenwerken begint met nieuwsgierig te zijn naar de ander. Met meer inzicht in de ander kun je beter samenwerken, los van instituties”. In twee werksessies werd kennis gedeeld over samenwerking in onze Regio Deal.
    Tot slot werd het tweejarige Kennis- en Leerprogramma ‘Brede Welvaart in beleid’ gelanceerd. Dit programma ondersteunt bestuurders en beleidsmakers vanuit een breed welvaartsperspectief naar regionale, maatschappelijke opgaven te kijken. Het programma houdt zich bezig met vragen zoals: Hoe benut je brede welvaart als afwegingskader voor de opgaven? Op welke wijze en met welk instrumentarium bevorder je brede welvaartsgroei, met perspectief voor inwoners en ondernemers?  

  • De Rabobank heeft een onderzoek gepubliceerd over Brede Welvaart. Nederlanders zijn er het afgelopen jaar in brede welvaart op achteruit gegaan. De achteruitgang is te zien op alle dimensies van brede welvaart, uitgezonderd de dimensie van baanzekerheid. De grootste afname in brede welvaart is volgens de onderzoekers bij werklozen en mensen met een laag inkomen. 

  • Op dinsdag 8 november jl. kwamen ruim 140 jongeren uit Brabant bij elkaar voor de tweede Brabantse jongerentop. Zij werkten belangrijke thema’s uit als jongerenparticipatie, wonen, milieu (luchtkwaliteit) en natuur. De voorzitter van Young Professionals Brabant (YPB) bood gedeputeerde Stijn Smeulers het manifest  ‘Geef ruimte aan jongeren’ aan.  Belangrijke input die wij mee zullen nemen voor de nieuwe aanvraag Regio Deal in de vijfde tranche.

 

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal