Regio Deal update mei 2024
28 mei 2024
delen

Nieuws vanuit de organisatie

  • Deze maand was er in de Tweede Kamer veel aandacht voor de Regio Deal. De Tweede Kamer ontving de rapportage over de voortgang over de 46 deals die aflopen jaren zijn gesloten.  Op 15 mei jl. bracht de Algemene Rekenkamer een rapport uit waarin dit jaar onder andere onderzoek is gedaan naar de resultaten van Regio Deals. De verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kon de adviezen uit het onderzoek om het relatief nieuwe, innovatieve beleidsinstrument verder aan te scherpen en verbeteren erg waarderen. Een dag later was in Den Haag een commissiedebat over regio’s. Dit debat ging ook over Regio Deals en is hier terug te kijken.

 

  • Het hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 HOOP, LEF en TROTS van PVV, VVD, NSC en BBB schrijft over Regio Deals: “ Er wordt geïnvesteerd in structurele samenwerking met de regio. De bestaande regiodeals worden in overleg met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en decentrale overheden uitgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie.“

 

  • Op dinsdag 22 mei jl. kwamen de projectleiders van de nog lopende Regio Deal projecten en  de dealmakers van de ministeries van LNV en BZK bij elkaar om van elkaar te leren. Deze middag werd een bezoek gebracht aan de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel waar twee agrarisch ondernemers en een onderzoeker van HAS green academy uitleg gaven over het doel en opbrengsten van de proeven. AgroProeftuin de Peel is een van de sleutelprojecten van Regio Deal Noordoost Brabant. Dankzij deze deal kunnen agrarische vernieuwers extra ondersteuning krijgen voor hun landbouwinnovaties, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en kennissessies. Op deze manier geeft de Regio Deal een boost aan de ontwikkeling van toekomstbestendige landbouw in onze regio. De kennisuitwisseling werd daarna voortgezet bij Fruitzforlife.

 

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal