Regio Deal update mei 2022
26 mei 2022

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. We zetten de gebeurtenissen van de afgelopen maand op een rij en blikken ook vooruit.

delen

Nieuws vanuit het programma

Deze maand zijn de gesprekken gestart met de 17 projectleiders over de voortgang van hun Regio Deal project. Deze gesprekken vormen de input voor de rapportage die uiterlijk 15 juli bij het Rijk moet worden ingediend.

 

  • Werken aan Brede Welvaart staat centraal in de Regio Deal. Brede Welvaart is breder dan alleen economische groei en vooruitgang. Bij Brede Welvaart gaat het ook om welzijn van mensen, om zaken als sociale vooruitgang, gezondheid en goede kwaliteit van de leefomgeving. Het CBS heeft in mei de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2022 uitgebracht. De belangrijkste uitkomst is dat laagopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond een lagere brede welvaart hebben dan respectievelijk hoogopgeleiden en mensen zonder migratieachtergrond.

  • De Rabobank heeft in mei een onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt dat de afgelopen decennia er een toenemende economische ongelijkheid is ontstaan tussen de 40 regio’s in Nederland. De grote economische regio’s worden steeds sterker terwijl de kleine(re) regio’s aandeel in de economie verliezen, vooral aan de randen van het land. Het zijn voornamelijk de kwaliteiten van het regionale ondernemersklimaat die de verschillen verklaren. Dit biedt opties voor regionaal economisch beleid, aldus Rabobank. De regio Noordoost-Brabant scoort met 3,8% in toegevoegde economische waarde in 2020 het hoogst na de vier grote steden - zoals te lezen is in onderstaande afbeelding.

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal