Regio Deal update mei 2021
26 mei 2021

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed leven, Fijn wonen en Anders werken.

delen

Nieuws vanuit het programma

  • Met alle projectleiders is deze maand de inhoudelijke en financiële voortgang besproken. Er zijn al veel mooie resultaten bereikt. De voortgangsrapportage wordt in september in het Rijk-Regio overleg vastgesteld en daarna verspreid.
  • Per 1 juni a.s. start Nisha Marapin voor één dag in de week als projectsecretaris van Regio Deal Noordoost Brabant. Zij volgt Haiko Vink op.


Nieuws vanuit het pijlers

Er gebeurt ontzettend veel in de projecten van de drie pijlers Goed leven, Fijn wonen en Anders werken. De activiteiten van de afgelopen maand zijn hier op een rij gezet. 

 

SPARK Makers Zone lanceerde deze maand een film naar aanleiding van de uitreiking van de eerste certificaten van het Traject Technische Oriëntatie. Dit traject wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant.


Meer over: Regio Deal