Regio Deal update maart 2023
30 maart 2023

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. We zetten de gebeurtenissen van de afgelopen maand op een rij en blikken ook vooruit.

delen

Nieuws vanuit het programma

Werken aan Brede Welvaart staat centraal in de Regio Deal. Brede Welvaart is breder dan alleen economische groei en vooruitgang. Bij Brede Welvaart gaat het ook om welzijn van mensen, om zaken als sociale vooruitgang, gezondheid en goede kwaliteit van de leefomgeving. Op 9 maart was de werksessie Praktijknetwerk Brede Welvaart van de provincie Noord-Brabant om kennis en ervaringen te delen. Een terugblik in beeld en tekst. 

 

Brede welvaart is niet gelijk verdeeld over Nederland. Drie adviesraden - de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) - hebben hun krachten gebundeld en zich gebogen over de adviesvraag: Wat is ervoor nodig om onwenselijke verschillen tussen regio’s te voorkomen dan wel te verkleinen, om zo de brede welvaart in alle regio’s van Nederland te bevorderen? Welke rol hebben de rijksoverheid en andere partijen daarbij te spelen? Het advies is op 27 maart jl. aangeboden aan de minister Bruins Slot van BZK.

 

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal