Regio Deal update maart 2022
29 maart 2022

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. We zetten de gebeurtenissen van de afgelopen maand op een rij en blikken ook vooruit.

delen

Nieuws vanuit het programma

  • Op 17 maart jl. ontmoeten de projectleiders Regio Deal elkaar bij de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Thema van deze middag ‘hoe kun je (nog beter) samenwerken met kennisinstellingen’. Wij kijken terug op een waardevolle bijeenkomst. 

  • Partijen uit Noordoost-Brabant en het Rijk willen met Regio Deals, anders dan met eerder regionaal beleid, vooral de brede welvaart in de regio bevorderen. Dat doen we door opgavegericht te werken via de drie pijlers Goed Wonen, Fijn Leven en Anders Werken. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft op 28 februari jl. een landelijk onderzoek gepubliceerd naar de Regio Deals in de praktijk waaruit blijkt dat het werkt. Opgavegericht werken draagt inderdaad bij aan een bredere focus op het welzijn van inwoners. 

 

  • Niet alleen vanuit de Regio Deal wordt naar brede welvaart gekeken. Ook provincie en gemeenten kijken steeds vaker verder dan enkel economische groei. De Academische Werkplaats Brede Welvaart organiseert op woensdag 6 april een Masterclass Brede Welvaart in de Praktijk. De vraag staat centraal: hoe kan brede welvaart worden toegepast als sturings- en monitoringsinstrument in de praktijk van (overheids)beleid? 

 

Nieuws vanuit de pijlers
Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal