Regio Deal update maart 2021
26 maart 2021

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed leven, Fijn wonen en Anders werken.

delen

Nieuws vanuit het programma

 • Tijdens het debat van het Zuiden, 13 maart jl. in ’s-Hertogenbosch, is aan de lijsttrekkers de oproep uitgedeeld om in een nieuw kabinet door te gaan met een structurele samenwerking met de regio’s. De Regio Deal is daarvoor een succesvol instrument.
 • Op 1 april a.s. vindt de tweede bijeenkomst voor de projectleiders van de Regio Deal projecten plaats. Deze keer volledig online.
 • Per pijler is een kort filmpje gemaakt over de verschillende projecten en de bijdrage aan Brede Welvaart. Bekijk de filmpjes van Goed leven, Fijn wonen en Anders werken.
 • Inmiddels zijn 16 van de 17 projecten volop in uitvoering.
   

Pijler Goed Leven

 • Het project  “Leefbaarheid in de dorpen” zorgt ervoor dat gemeenten van elkaar leren en elkaar inspireren. Donderdag 18 maart was de eerste online inspiratiebijeenkomst over de leefbaarheidsmonitor en wijkatlas met 16 enthousiaste deelnemers.
 • Op maandag 8 maart jl. liet Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich informeren over de succesvolle aanpak van Noordoost Brabant Werkt en de activiteiten van het Regio Deal project “Klaar voor de banen van nu en de toekomst”.
   

Pijler Fijn wonen

 • Sinds januari is de gemeente Meierijstad penvoerder van het Regio Deal project “Aanpak Stallen en weerbaarheid buitengebied”. Op 17 maart jl. vond de eerste bestuurlijke bijeenkomst plaats met wethouders van de deelnemende gemeenten: Meierijstad, Sint Anthonis, Boekel, Bernheze, Uden, Landerd en Oss.
 • Op 1 maart jl. is de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant opengesteld. Deze regeling van Agroproeftuin de Peel heeft als doel om de omslag naar kringlooplandbouw te stimuleren. Boeren en andere (agrarische) ondernemers komen in aanmerking voor 5000 euro om innovatieve ideeën verder te brengen. In totaal kunnen ruim 60 projecten ondersteund worden.


Pijler Anders werken

 • AgriFoodInnovation ontwikkelt vier business cases op het snijvlak van agrifood, high tech, data en ICT. Een van de betrokken ondernemers, Arend Koekkoek van Pixel Farming, vertelt zijn verhaal aan AgriFood Capital.
 • Binnen het Circular Food Center gaat het eerste bedrijvencluster - van de in totaal drie tot vier - aan de slag met twee circulaire voedselketens. De raadsleden van de gemeente Meierijstad zijn hierover op 11 maart jl. geïnformeerd. Hierbij werd onder andere dit filmpje getoond.  
 • In februari gingen drie onderzoeksprojecten uit het Innovatieprogramma Circulaire verpakkingen Oss van start: 1) Duurzaam verpakken: objectiveren en meetbaar maken, 2) Verpakkingsmaterialen: karton als alternatief voor plastic en 3) Circulair maken van de verpakkingsketen.
 • Het bedrijfsleven werkt samen met afstudeerstudenten van HAS Hogeschool aan deze opdrachten. De gemeente Oss faciliteert. Ook organiseert een groep van studenten het landelijk event circulair verpakken op 7 juni a.s. Het Innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen Oss en het Circular Food Center in Meierijstad vormen samen één Regio Deal project.

Meer over: Regio Deal