Regio Deal update juni-juli 2023
13 juli 2023

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. We zetten de gebeurtenissen van de afgelopen maand op een rij en blikken ook vooruit.

delen

Nieuws vanuit het programma

 

  • Het Kabinet heeft 3 juli jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpak vijfde tranche. Uiterlijk 31 oktober 2023 dient een aanvraag hiervoor ingediend te zijn. Afgelopen periode zijn projectideeën verzameld. Uit deze ideeën zijn 12 potentiële programma’s geselecteerd. Er is een breed pallet van verschillende partijen die de schouders willen zetten voor het leefbaarder, gezonder en inclusiever maken van de regio Noordoost Brabant.

  • Er zijn 32 Regio Deals in het hele land. De voortgang van al deze deals over het jaar 2022 is onlangs gedeeld met de Tweede Kamer.

  • Op 5 juli jl. bracht het bestuurlijk en ambtelijk overleg van de Regio Deal een gezamenlijk werkbezoek aan het Smaakcentrum in Linden. De managers vertelde over het belang van voedseleducatie, zowel aan jonge ouders (eerste 1.000 dagen van een kind) als aan leerlingen in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Tijdens het tweede deel van het bezoek kwamen twee sprekers uit het dorp Schaijk, die actief zijn in gemeenschapshuis Phoenix en de zorgcoöperatie, aan het woord. De Regio Deal maakt het mogelijk om deze initiatieven weer een stap verder te brengen en kwaliteit te waarborgen daar waar het vrijwilligers (even) niet lukt.

  • De zesde rapportage over de voortgang van de Regio Deal tot mei 2023 is door het bestuurlijk overleg vastgesteld. De rapportage wordt op 30 augustus 2023 met het Rijk besproken. De definitieve versie wordt daarna in de regio gedeeld.

 

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal