Regio Deal update juni 2022
29 juni 2022

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. We zetten de gebeurtenissen van de afgelopen maand op een rij en blikken ook vooruit.

delen

Nieuws vanuit het programma

Het planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onlangs het rapport ‘Keuzes bij het bevorderen van de brede welvaart in de regio’ gepubliceerd. Hierin staan de voornaamste inzichten uit het PBL-onderzoeksprogramma ‘Regio Deals voor brede welvaart 2019 -2022’. ‘Breed’ in brede welvaart gaat over breed beschouwen hoe het met inwoners gaat op economisch, sociaal en fysiek vlak en met zaken waar zij om ideologische redenen waarde aan hechten.

 

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal