Regio Deal update januari 2024
25 januari 2024
delen

Nieuws vanuit de organisatie

Deze maand heeft de Sociaal Economische Raad (SER) Perspectief op brede welvaart in 2040, Bouwen aan de economie van de toekomst aangeboden aan de informateur. De SER ziet zes trends die de komende jaren flink in onze brede welvaart zullen ingrijpen: vergrijzing en toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de ontwikkeling van sociale ongelijkheid, digitalisering en technologisering , veranderde geopolitieke verhoudingen, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies en steeds groter wordende vraag naar ruimte.  Om brede welvaart te vergroten geeft de SER adviezen om op een goede manier met deze trends om te gaan. Brede welvaart gaat over alles wat voor mensen van belang is. In de regio Noordoost-Brabant zetten we onder andere het instrument Regio Deal om de brede welvaart te versterken.

 

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal