Regio Deal update januari 2022
27 januari 2022

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. We zetten de gebeurtenissen van de afgelopen maand op een rij en blikken ook vooruit.

delen

Nieuws vanuit het programma
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft de Regio Deals overgenomen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV). De verantwoordelijke minister Hanke Bruins Slot heeft in haar vorige functie positieve ervaringen opgedaan met de Regio Deal van Regio Food Valley.

 

Minister Hanke Bruins Slot (BZK). Foto: Martijn Beekman.


Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal