Regio Deal update januari 2021
21 januari 2021

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed leven, Fijn wonen en Anders werken.

delen

Nieuws vanuit het programma

  • Per 1 januari jl. is Karin van Meer de nieuwe programmamanager Regio Deal. Zij volgt Koos de Groot op die de regionale partners heeft begeleid vanuit BMC. Wij bedanken Koos voor zijn geweldige inzet in de fase van dealmaken en het tot uitvoering brengen van de projecten.
  • In november en december vorig jaar zijn drie webinars over de Regio Deal georganiseerd voor de bestuurders. De bestuurlijke trekkers van de projecten lichtten elk hun eigen project toe. 

       - webinar pijler Goed leven - 27 november 2020

       - webinar pijler Fijn wonen - 4 december 2020

       - webinar pijler Anders werken - 11 december 2020
       - Regio Deal Noordoost Brabant - algemene stand van zaken 

 

Pijler Goed leven
In maart laat Europarlementariër Tom Berendsen zich uitgebreid informeren over het project ‘Goed leven in de dorpen’. Daarnaast gaat Ivonne van der Horst, inwoonster van Mill en St. Hubert, op 28 januari digitaal in gesprek met minister Carola Schouten tijdens de online  Kennisconferentie ‘Samen voor Krachtige Regio’s’. Ivonne gaat over haar ervaringen met burgerparticipatie in dit project praten.

Pijler Fijn wonen
Het project ‘AgroProeftuin de Peel’ maakte op 7 december jl. een vliegende start met een goed bezochte webinar. Tot de sprekers behoorden gedeputeerde Elies Lemkes en wetenschapper Martin Scholten (WUR).


Pijler Anders werken

Deze maand trapte het Circular Food Center in Veghel officieel af. Ondernemers en onderzoekers gaan er samen met studenten businesscases en onderzoeks- en onderwijsprogramma’s ontwikkelen om de ketens van voedsel en voedselverpakkingen verspillingsvrij te maken. Dit nieuwe kennis- en innovatiecentrum wil wereldwijd koploper en voorbeeld zijn in de aanpak van verspilling van voedsel en verpakkingen.

 


Meer over: Regio Deal