Regio Deal update februari 2024
29 februari 2024
delen

Nieuws vanuit de organisatie

  • Twee keer per jaar leggen we de voortgang van de uitvoering van Regio Deal Noordoost Brabant vast. Eén keer in de vorm van een uitgebreide voortgangsrapportage die bij het Rijk wordt ingediend en besproken; één keer als tussenrapportage voor met name de Regio Deal partners. Op 8 februari jl. heeft het DB+ de tussenrapportage - over de periode juli 2020-november 2023 - vastgesteld.

  • Op 14 februari 2020 kregen we het goede nieuws dat het Rijk een Regio Deal wilde sluiten met de regio Noordoost-Brabant. Daar staan we elk jaar graag even bij stil. De betrokken rijksdepartementen hebben een ludieke kaart van ons ontvangen.

  • Er komt dit jaar nog geen nieuwe Regio Deal met het Rijk voor de regio Noordoost Brabant. In oktober 2023 dienden RNBO, AgriFood Capital en Noordoost Brabant Werkt, samen met de provincie Noord-Brabant een voorstel in voor de Regio Deal in de vijfde tranche. De partijen wilden in drie grote programma’s aan de slag met de leefbaarheid en gezondheid. Het Rijk heeft aangegeven in gesprek te willen blijven over het indienen van een aanvraag voor een volgende tranche.

 

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal