Regio Deal update december 2022
19 december 2022

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. We zetten de gebeurtenissen van de afgelopen maand op een rij en blikken ook vooruit.

delen

Nieuws vanuit het programma

  • In Regio Deal Noordoost Brabant werken we samen aan het verbeteren van brede welvaart. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. Bovendien betreft het niet alleen de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’, maar ook de effecten van onze manier van leven op het welzijn van mensen ‘elders’ (buiten de regio) en ‘later’ (toekomstige generaties). Tijdens de regiodag van 1 december jl. is ’De staat van de Regio Noordoost-Brabant 2022’ gepresenteerd. Door bestuurders werd vanuit de verschillende domeinen de brede welvaartsontwikkeling in onze regio belicht.

  • Sinds 2020 brengt het CBS jaarlijks in december de regionale monitor Brede Welvaart uit. Die monitor geeft inzicht hoe het staat met brede welvaart in de regio en op welke punten verbetering nodig is. Er worden in de monitor 40 regio’s onderscheiden.  We doen het als regio goed op het domein arbeid. De regio staat op plek 1 met de laagste regionale werkloosheid. Minder goed scoren we op welzijn. Burgers zijn minder tevreden met het leven en met vrije tijd. Ten opzichte van 2021 zijn bij op het domein wonen in ranking het meest gedaald. Ook op het domein gezondheid zien we een daling. Wanneer we alle rankings even zwaar wegen, staan we op plek 15 van de 40. In 2021 en 2020 was dat één plek hoger: 14. 

  • De Rabobank bracht deze maand de prognoses voor de economische groei van regio’s voor 2023 uit. Deze economische prognoses zijn onder andere door arbeidsmarktkrapte, materiaalschaarste en hoge energiekosten en stijgende rente voor consumenten en bedrijven minder rooskleurig. De economische ontwikkelingen verschillen wel sterk per sector. Noordoost Brabant hoort bij de regio’s die in 2023 naar verwachting nauwelijks zullen groeien. In onze provincie is de Brainport regio een uitschieter. Daar wordt een hogere economische groei verwacht.

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal