Regio Deal update april 2024
25 april 2024
delen

Nieuws vanuit de organisatie

 

  • De zesde tranche van de Regio Deals wordt vanaf de zomer van 2024 opengesteld. Dat staat in de Voorjaarsnota 2024 waarmee het kabinet akkoord is gegaan. Er staat ruim € 257 miljoen voor gereserveerd. De partners uit de regio Noordoost-Brabant gaan een voorstel hiervoor indienen.

 

  • Op woensdagmiddag 4 december 2024 is het Regio Deal event ‘De kracht van samen in de regio’. Het is een moment waarop we met elkaar terugblikken op wat we met de Regio Deal hebben bereikt. En we kijken vooruit: wat nemen we mee voor de toekomst? wat is er nodig om onze samenwerking verder te versterken? Noteer deze datum alvast in de agenda. 

 

  • De Tweede Kamer is onlangs geïnformeerd over de verdere uitwerking aanpak Elke regio Telt!. Er worden drie lijnen ingezet om te komen tot een aanpak die eraan bijdraagt dat het in iedere regio goed leven, wonen en werken is:
    - herijken van beleids- en investeringslogica;
    - ontwikkelen van bouwstenen voor langjarige regionale toekomstagenda’s;
    - versterken en verstevigen van de relatie tussen Rijk en regio.

 

  • Rabobank Research heeft deze maand een onderzoek gepubliceerd naar de productiviteit, toegevoegde waarde per gewerkt uur, in regio’s. De regio Noordoost-Brabant komt eruit als ‘gelijke tred regio’. De productiviteit groeit ongeveer even hard als in de koploper regio’s (Amsterdam e.o.).  Het is essentieel dat de productiviteit stijgt. Enerzijds omdat de bevolking vergrijst, waardoor er relatief steeds minder werkenden ten opzicht van niet-werkenden zijn. En anderzijds om onze goede internationale concurrentiepositie te waarborgen. De Rabobank roept daarom op beleid te maken gericht op het verbeteren van de productiviteit. Beleid dat niet om het belang van regio’s heen kan.

 

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal