Regio Deal update april 2022
29 april 2022

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. We zetten de gebeurtenissen van de afgelopen maand op een rij en blikken ook vooruit.

delen
  • Minister Bruins Slot (BZK) heeft medio april de Tweede Kamer geïnformeerd over de contouren voor de nieuw af te sluiten Regio Deals en het beoogde proces en over de voortgang van de lopende Regio Deals. De Regio Deal wordt breed gezien als een effectief instrument waarbij regionale partners samen met het Rijk de brede welvaart en leefbaarheid in de regio kunnen bevorderen.

  • Op maandag 11 april jl. spraken projectleiders van verschillende Regio Deal projecten met de regionaal procesregisseur over de concept ‘koersnotitie Transitie Landbouw op dreef’. Voor de projecten is het belangrijk om kennis te nemen van deze regionale koers. De projectleiders zijn vooral benieuwd naar de uitwerking voor de agrarisch ondernemers in de praktijk.

  • De programmamanager Regio Deal Noordoost Brabant was aanwezig bij de laatste sessie van het landelijke leertraject ‘Regio Deal Lab Governance’ op 21 april jl. Een belangrijk vraagstuk waar we met elkaar over spraken is de samenwerking tussen Rijk en regio en hoe dit verder verbeterd kan worden. Samenwerking met het Rijk vinden we belangrijk. De Regio Deal is een opmaat voor een langjarige samenwerking.

  • Tijdens de regiodag van 31 maart jl. heeft het regionaal overleg van wethouders economie ingestemd met een voorstel om extra communicatie materiaal te ontwikkelen. Dat materiaal is bestemd voor de gemeenten om hiermee meer ondernemers uit hun eigen gemeenten te kunnen enthousiasmeren om kansen te pakken die de verschillende Regio Deal projecten bieden.

 

  • Brabant Magazine, april 2022, van de provincie Noord-Brabant besteedt aandacht aan de drie Brabantse Regio Deals. Twee projecten uit onze regio: ‘Leefbaarheid in de dorpen’ en ‘Direct energie uit mest’ presenteren zich aan een breder publiek.

 

  • Woensdag 13 april jl. maakten (nieuwe) raadsleden van de 11 gemeenten kennis met regionale samenwerkingsverbanden, waaronder RNOB. De Regio Deal werd gepresenteerd als een succesvolle aanpak om samen te werken aan goed leven, fijn wonen en anders werken.

 

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal