Regio Deal update april 2021
26 april 2021

In Regio Deal Noordoost Brabant werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Dat doen we samen in 17 projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed leven, Fijn wonen en Anders werken.

delen

Nieuws vanuit het programma

 • Op de nieuwe website www.rnob.nl is de informatie over de Regio Deal te vinden via de homepage met een link naar het boekje met korte toelichting van de drie pijlers en de 17 projecten, de filmpjes en de persberichten. Op de nieuwspagina zijn alle relevante nieuwsberichten over onze Regio Deal te vinden.
 • Alle projectleiders ontvangen deze maand het format om te rapporteren over de behaalde resultaten en financiën tot en met 30 april 2021. De voortgangsrapportage wordt in september in het Rijk -  Regio overleg vastgesteld en daarna verspreid.
 • Het bestuur van Regio Deal (DB+) is in gesprek gegaan met Eric van Schagen, voorzitter van werkgeversorganisaties VNO-NCW Brabant Zeeland over de ‘Agenda NL 2030 Ondernemen voor brede welvaart’.

Pijler Goed Leven

 • Belangrijk onderdeel van Regio Deal projecten is het betrekken van inwoners, bedrijven en organisaties. Het project Leefbaarheid in de dorpen hield op 8 april jl. een brainstrom met leerlingen van het voortgezet onderwijs o.a. over de vraag hoe de initiatieven van jongeren kunnen worden verbonden met de dorpen en de regio.
 • In Noordoost-Brabant wonen en werken naar schatting zo’n 26.000 – 30.000 internationale werknemers.  De bestuurlijk kartrekkers van het Regio Deal project Voorzieningen voor arbeidsmigranten hebben een belangrijke stap om te komen tot goede, veilige en kwalitatieve huisvesting en integratie en participatie voor deze inwoners. Tijdens de volgende Regiodag van 24 juni wordt het kader met alle bestuurders besproken.
 • Ondernemers in onze regio kunnen gebruik maken van de duurzame inzetbaarheid scan van medewerkers. Uit een recent gehouden ondernemerspeiling onder werkgevers in Noordoost-Brabant blijkt o.a. dat 58% van de bedrijven wil gaan investeren in de duurzame inzetbaarheid. Op 22 april jl. werd een nieuwe groep ondernemers inzicht geboden in kansen en mogelijkheden. De scan is onderdeel van het Regio Deal project Klaar voor de banen van nu en de toekomst.
 • Op 30 april reikt wethouder Jan Hoskam (’s-Hertogenbosch) de certificaten uit aan de deelnemers van de eerste editie van de Techniek Oriëntatie Masterclass. De masterclass is onderdeel van het Regio Deal project SPARK Makers zone.

 

Pijler Fijn Wonen

 • Op 28 mei a.s. organiseert het Regio Deal project ‘Puzzelen met Ruimte’ samen met het Vital Zone instituut een digitale workshop met als onderwerp ‘Wat is een goede volgende stap in jouw (complexe) gebiedsproces?’ Op deze manier wordt onderling kennis gedeeld aan de hand van concrete vragen uit de praktijk.
 • Pierre Bos, burgemeester van de gemeente Boekel, heeft onder toeziend oog van gedeputeerde Erik Ronnes een overeenkomst ondertekend met de directeur van de provinciale ruimte-voor-ruimtecommissie. De ruimte-voor-ruimteregeling houdt in dat leegkomende agrarische bebouwing wordt gesloopt en dat in ruil daarvoor woningen mogen worden gebouwd. De overeenkomst is onderdeel van het Regio Deal project Aanpak stallen en weerbaarheid in het buitengebied. De commissie gaat ook in gesprek met andere gemeenten die deelnemen aan dit Regio Deal project. Zie artikel ‘Boekel voorloper met Ruimte voor Ruimte’  in Brabants Dagblad.
 • De proeflocatie aan de Middenpeelweg bij Zeeland van AgroProeftuin de Peel is klaar voor het nieuwe groeiseizoen met 16 verschillende proefvelden, waarvan drie met nieuwe experimenten: teelt van lupinen als eiwitrijk voer voor melkvee, mais teelt op ruggen en teelt van blauw maanzaad.  

 

Pijler Anders Werken

 • Pixelfarming organiseerde op 15 april jl. een digitale open dag. Dit is één van de businesscases van het Regio Deal project AgriFood Innovation.
 • Onlangs is de website van het Regio Deal project Circular Food Center gelanceerd: www.circularfoodcenter.com.  Ontdek op deze site hoe het Circular Food Center zich wil ontwikkelen tot hét kennis- en ontmoetingscentrum op het gebied van verspillingsvrije, circulaire voedselketens. 
 • Het Circular Food Center en het innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen Oss vormen samen één Regio Deal project. Het innovatieprogramma zet diverse HAS studenten in. Een groep van 4 studenten van HAS Hogeschool organiseerden dinsdagavond 20 april jl. een succesvol webinar Duurzaam verpakken voor ruim 130 geïnteresseerden. Op 7 juni a.s. organiseert dezelfde groep studenten de landelijke Dag van de Duurzame verpakkingen. 
 • Studenten van HAS Hogeschool werken ook mee aan het Regio Deal project Direct energie uit Mest. Zij interviewen melkveehouders om de juiste uitgangspunten te kunnen hanteren voor het businessmodel voor mestverwaarding op het boerenbedrijf. Op 15 september jl. staat een open dag gepland om met eigen ogen de proefinstallatie in de gemeente Oss te bekijken.

Meer over: Regio Deal