Regio Deal Noordoost Brabant zet stijgende lijn door
29 september 2022

“Goed om de integraliteit te zien en hoe dit verbindt met alles wat we op rijksniveau aan het doen zijn.” Mooie woorden van Nathalie Burgers, programmadirecteur Regio Deals bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in reactie op de vierde voortgangsrapportage van Regio Deal Noordoost Brabant.

delen

Karin van Meer, programmamanager Regio Deal Noordoost Brabant, is blij met het resultaat: “We zijn nu twee jaar onderweg en de energie is goed, de stijgende lijn is doorgezet”, vertelt ze. “Er is uitvoeringskracht, (bestuurlijk) eigenaarschap en veel gedrevenheid en enthousiasme.”

Urgentie

Jack Mikkers, voorzitter RNOB, onderstreept het belang van samenwerken. “In de Regio Deal werken we aan de wendbaarheid en weerbaarheid van onze regio voor onze toekomst. Want dat ‘goed leven, wonen en werken’ in Noordoost-Brabant niet vanzelfsprekend is, is ons allemaal gebleken. Corona en de oorlog in Oekraïne hebben grote impact." 

"Opgaven als voedselzekerheid, gezondheid, arbeidsmarkt en kwaliteit van de leefomgeving zijn door deze ontwikkelingen urgenter dan ooit", vervolgt hij. "Het zijn vooral deze thema’s die twee jaar geleden het vertrekpunt van onze Regio Deal vormden.”

 

Brede welvaart

In Regio Deal Noordoost Brabant werken bedrijven, kennisinstellingen, inwoners en overheden samen aan brede welvaart in onze regio. Of: zoals we binnen RNOB zeggen: ‘goed leven, wonen en werken’. Dat is meer dan economische ontwikkeling alleen. Het gaat ook om welzijn en welbevinden van mensen.

 

Dat vindt ook gedeputeerde Elies Lemkes van de provincie Noord-Brabant. “Brede welvaart is ons kompas”, licht de gedeputeerde toe. “Niet alleen op provinciaal en regionaal niveau, maar ook op lokaal niveau mogen we meer denken in termen van brede welvaart in plaats van in euro’s.”

 

Kennisdeling

De kennis en ervaringen die momenteel in de Regio Deal worden opgedaan, zijn niet alleen bestemd voor de direct betrokken projectpartners, maar ook voor andere belanghebbende partijen uit de regio. “Want samenwerken is ook samen delen. Doe hier vooral je voordeel mee”, is de oproep van Karin van Meer.

 

Nieuwe deal 

De huidige Regio Deal Noordoost Brabant loopt af op 31 december 2024. Om hier een positief vervolg aan te geven, willen de regiopartners daarna opnieuw een deal met het rijk sluiten, en wel in de vijfde tranche. De openstelling van deze tranche wordt in de zomer van 2023 verwacht. De voorbereidingen voor de inschrijving zijn al gestart. 


Lees hier de vierde voorgangsrapportage Regio Deal Noordoost Brabant 


Meer over: Regio Deal