Regio Deal Noordoost Brabant van start
15 september 2020

Op 10 september jl. was het zo ver: de feestelijke aftrap van het programma van Regio Deal Noordoost Brabant. Hiervoor kwamen partners en projectleiders bij elkaar in IBN/Meeters in Uden, uiteraard op gepaste afstand.

delen

René Peerenboom, Regiomanager Noordoost Brabant, opende de bijeenkomst met een korte terugblik op de periode vóór de zomer. “Dankzij de grote inzet van alle betrokkenen is onze Regio Deal in deze lastige periode tot stand gekomen. Nu al heeft de Regio Deal gezorgd voor kortere lijntjes tussen mensen en regio’s. Want we stimuleren niet alleen een aantal belangrijke inhoudelijke projecten, maar ook de samenwerking in de regio en tussen regio, provincie en het rijk en met de triple helix organisaties AgriFood Capital en Noordoost Brabant Werkt.”

Vervolgens presenteerden verschillende projectleiders hun projecten. De nadruk lag hierbij op het leggen van verbindingen met andere projecten binnen de Regio Deal. Tijdens de reflectieronde kwamen nieuwe samenwerkingskansen in beeld. Het benutten van (nieuwe) samenwerkingen loopt als een rode draad door alle lagen van het Regio Deal programma.

Naast de project presentaties was er ook aandacht voor de organisatie en uitvoering van de Regio Deal als samenhangend programma en in de samenwerking met het rijk. Hierbij zijn ook de rol van het programmamanagement, kassier en communicatie verder toegelicht.  


Bij de bijeenkomst waren de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van LNV vertegenwoordigd. Dealmaker Zuid-Nederland Monique Hootsmans (LNV): “We hebben veel bereikt, ondanks dat we bijna alles op afstand hebben gedaan door corona. In Den Haag is deze Regio Deal opgevallen omdat we erin geslaagd zijn om alle projecten met elkaar te verbinden.” Daarnaast is in Den Haag ook goed gereageerd op de slogan ‘Goed leven, fijn wonen en anders werken’.

Sfeerimpressie startbijeenkomst

 

 

Bekijk de film over Regio Deal Noordoost Brabant

 

Lees het boekje Regio Deal Noordoost Brabant


Meer over: Regio Deal