Regio Deal nieuwsupdate november 2020
26 november 2020

Sinds de start van de uitvoering van het Regio Deal programma op 10 september jl. in Uden, wordt er hard gewerkt aan de 17 projecten van Regio Deal Noordoost Brabant. Hierin werken rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen aan versterking van de leefbaarheid en welvaart in onze regio.

delen

De projecten zijn verdeeld over drie pijlers: In ‘Goed leven’ verbeteren we het blijfklimaat, in ‘Fijn wonen’ zorgen we voor een gezonde en veilige leefomgeving en in ‘Anders werken’ werken we aan de economische ontwikkeling van de regio.

 

Pijler Goed leven

In november trapte het project 'Leefbaarheid in de dorpen' af. Deze start trok veel media-aandacht. Maarten Jilisen, wethouder in Cuijk en tevens bestuurlijk aanspreekpunt voor het project: “We willen vooral de goede initiatieven die er al zijn een extra zetje geven. Daardoor wordt de kans groter dat ze ook echt van de grond komen. We willen mensen met elkaar in contact brengen en van elkaar leren. Als we op basis van een concreet plan echt samenwerken, hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden”.

 

Ook is bij twee werkgevers de pilot ‘Van werk naar werk’ gestart om met ontslag bedreigde werknemers aan ander werk te helpen. Zeer actueel vanwege de coronacrisis. De uitkomsten van deze pilot worden gebruikt voor een structurele regionale infrastructuur 'van werk naar werk'. Daarnaast heeft SPARK Makerszone een reeks Masterclasses voorbereid voor iedereen die van techniek zijn of haar toekomst wil maken. Deze reeks gaat in januari 2021 van start. Op 17 december a.s. is de kickoff.

 

Tot slot brengt Bas van ’t Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 14 december a.s. een digitaal bezoek aan onze regio om inzichten te krijgen in de aanpak als arbeidsmarktregio. Hij laat zich infomeren over de succesvolle manier waarop banenafspraken in onze regio worden ingevuld. De Regio Deal geeft deze invulling een extra impuls.

 

Pijler Fijn wonen

Begin november brachten gedeputeerden Martijn van Gruijthuijsen, Pinxteren Wil en Erik Ronnes een werkbezoek aan de gemeente Meierijstad en de gemeente Bernheze. Hierbij ging de aandacht onder meer uit naar het verbeteren van woon-, werk- en leefomstandigheden voor arbeidsmigranten in de regio. Dit onderwerp staat centraal in het project Voorzieningen voor arbeidsmigranten.

 

Pijler Anders werken

Volgende maand vindt de officiële start van de opschaling van AgroProeftuin de Peel plaats. Met een digitale talkshow waar o.a. gedeputeerde van Landbouw Elies Lemkes en inspirerende pioniers in kringlooplandbouw aan meewerken. Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden. Deze nieuwe fase van de proeftuin wordt mogelijk door de Regio Deal en financiering vanuit het IBP Vitaal Platteland.

 


Meer over: Regio Deal