Regio Deal goed instrument om opgaven sneller te realiseren
29 februari 2024

Dat was een van de uitkomsten van het DB+ overleg waar de voortgang van Regio Deal Noordoost Brabant op de agenda stond. Regio Deal Noordoost Brabant is in haar laatste jaar van uitvoering. 

delen

Twee keer per jaar leggen de partners van de Regio Deal de voortgang van de deal vast. Op 8 februari jl. heeft het DB+* de tussenrapportage over de periode juli 2020-november 2023 vastgesteld. De betrokken bestuurders zijn tevreden over het verloop van de projecten en de versterking van de samenwerking in de regio die de Regio Deal heeft opgeleverd.
* In het DB+ zitten vertegenwoordigers van de partners: RNOB, AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt en provincie Noord-Brabant.

 

Belangrijkste bevindingen 

  • Zeven projecten zijn succesvol afgerond. Alle projecten krijgen op hun eigen wijze een vervolg, zodat de nieuwe opgedane kennis behouden blijft. Een ervan zelf als een nieuw Regio Deal-project waarin het gebruik van algen als additief in veevoer wordt verkend.
  • Twee projecten ‘Keukenkanjers’ (voedseleducatie) en ‘Datagedreven AgriFood Regio’ zijn voortijdig beëindigd. In plaats daarvan zijn de projecten ‘Smikkelen met eetbaar groen’ (voedseleducatie op tenminste 85 basisscholen) en ‘Datagedreven mbk (100 mkb-ondernemers databewuster maken) opgestart.
  • De resterende acht Regio Deal projecten liggen goed op koers en zijn nu in het laatste jaar van uitvoering. Een aantal projecten krijgt extra middelen, zoals het Circulair Food Center voor de organisatie van een internationale conferentie in juni 2024.
  • Mogelijk gaan op korte termijn nog twee nieuwe projecten van start, passend bij de opgaven van de Regio Deal.

 

Het volgende meetmoment is in mei 2024. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in de voortgangsrapportage die jaarlijks bij het Rijk moet worden aangeleverd.

Katalysator

Karin van Meer, programmamanager Regio Deal, is blij met de resultaten: “De Regio Deal is een goed instrument gebleken om onze regionale opgaven sneller verder te brengen. Het is een katalysator voor meer én betere regionale samenwerking en voor het één-overheidsdenken. In dit laatste jaar blijven we vol vertrouwen en enthousiasme samenwerken aan goed leven, fijn wonen en anders werken in Noordoost-Brabant!”

Tot slot 

Deze maand werd bekend gemaakt dat er voor de regio Noordoost-Brabant nog geen nieuwe Regio Deal komt. In oktober 2023 dienden RNOB, AgriFood Capital en Noordoost Brabant Werkt, samen met de provincie Noord-Brabant een voorstel in voor de Regio Deal in de vijfde tranche. De partijen wilden in drie grote programma’s aan de slag met de leefbaarheid en gezondheid. Het Rijk heeft wel aangegeven in gesprek te willen blijven over het indienen van een aanvraag voor een nieuwe deal in de zesde tranche, die nog dit jaar open wordt gesteld.

 


Meer over: Regio Deal