Regeling Economie en Innovatie versnelt innovatie
21 september 2020

Sinds 2016 kunnen samenwerkende bedrijven in onze regio subsidie aanvragen voor innovatieve projecten in agrifood via de regeling Economie en Innovatie Noordoost Brabant (Regeling E&I).

delen

Deze subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant wordt uitgevoerd door Regio Noordoost Brabant. Onlangs is de eerste uitvoeringsperiode 2016-2020 geëvalueerd.

 

De resultaten per 1 juli 2020 op een rij:

  • 71 subsidieaanvragen ingediend
  • 37 innovatieve agrifood projecten gehonoreerd
  • totale subsidie verstrekt: 1,7 miljoen euro
  • totale projectwaarde: 4,2 miljoen euro
  • 23 projecten afgerond
  • 14 projecten nog in uitvoering

 

In vroege fase
De regeling E&I heeft als doel projecten in de vroege fase van een innovatietraject een kickstart te geven. Een belangrijke graadmeter voor het succes van de regeling is het vervolgtraject na de ondersteuning. Subsidie-aanvragers van 15 van de 23 afgeronde projecten zijn hiervoor geïnterviewd. De uitkomsten laten zien dat bijna driekwart van de subsidietrajecten heeft geleid tot een positief vervolg. Zo heeft het innovatietraject in een aantal gevallen tot (andere) interessante kansen in de markt geleid.

 

Ervaringen
Zonder uitzondering zijn alle begunstigden tevreden over de uitvoering van de regeling E&I. De regeling is toegankelijk, de aanpak pragmatisch, efficiënt en met korte doorlooptijden. Door het E&I team wordt sterk en proactief meegedacht in het opstellen van projectplannen en tijdens de uitvoering van projecten. Dit verhoogt de kwaliteit van projectplannen en leidt tot een gestructureerde aanpak van de innovatietrajecten.

 

De belangrijkste uitkomsten:

·        11 projecten kregen een positief vervolg

·        7 innovatieprojecten waren zonder subsidie niet gestart

·        1 bedrijf zou zonder subsidie zijn gestopt

·        7 projecten zijn versneld en/of in verbeterde versie uitgevoerd dankzij de subsidie en de begeleiding van de regio

 

De regeling in een notendop

De regeling E&I is de opvolger van het Regionaal Economisch ActieProgramma (REAP). Met als doel: versterking van de agrifood sector in de regio Noordoost-Brabant.

 

Mkb’ers in de regio met innovatieve samenwerkingsprojecten op het gebied van transitie landbouw, klimaat & energie en voeding & gezondheid kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 50.000. De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een haalbaarheidsstudie, het maken van een prototype of voor onderzoek naar verkoopkanalen.