Realisatie Dorpsplan Langeboom naar de volgende fase
24 juni 2024

Deze maand ondertekenden de Stichting Eigen Kweek Langenboom (SEK) en de gemeente Land van Cuijk een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het Dorpsplan Langenboom. Dit plan bevat maatregelen om de leefbaarheid in het dorp Langenboom te verbeteren. De totstandkoming van dit plan is mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant.

delen

Leefbaarheid onder druk 

De sluiting van café D’n Bens (2018) in Langenboom betekende het einde van een centrale voorziening waar van oudsher door het jaar heen tal van dorpsactiviteiten en –feesten plaatsvonden. Dat, gekoppeld aan vergrijzing, het teruglopen van ledentallen en vrijwilligers bij sportverenigingen, ontkerkelijking en stagnerende woningbouw, zorgt ervoor dat de leefbaarheid in Langenboom ernstig onder druk komt te staan. 

 

Drie pijlers 

Een groep betrokken en enthousiaste dorpelingen sloeg de handen ineen. SEK werd opgericht en voor Langenboom werd een toekomstbestendig dorpsplan opgesteld, gebaseerd op drie pijlers:  

  1. De omvorming van de kerk tot gemeenschapshuis inclusief dorpscafé/ horecavoorziening. De pastorie krijgt een woonfunctie.
  2. De herontwikkeling van het huidige sportpark tot een verenigd sportpark (‘omnivereniging’) met een nieuw gezamenlijk clubgebouw, sportzaal en padelbanen. 
  3. De herontwikkeling van de gemeenschapsaccommodatie ‘De Wis’ met woningbouw.

In onderstaande Regio Deal video wordt onder meer het ontwikkelingsplan van Langenboom toegelicht.

Weer jaren vooruit 

SEK en de gemeente Land van Cuijk zijn beide in hun nopjes dat de plannen nu zo ver gevorderd zijn dat een samenwerkingsovereenkomst kan worden ondertekend. Naar verwachting wordt het gewijzigde bestemmingsplan – wijziging is nodig om de uitvoering mogelijk te maken - na de zomer ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Het dorpsplan zal in 2026 gerealiseerd zijn. 

Langenboom toekomstbestendig 

Wethouder Mark Janssen van Gaal, gemeente Land van Cuijk: “Dit dorpsplan zorgt voor het toekomstbestendig maken van Langenboom door de woon- en leefomgeving te versterken en door het voorzieningenniveau te verbeteren. Daarbij wordt invulling gegeven aan zowel ambities van SEK als de gemeente op het gebied van bewegen, sport, gezonde leefstijl en ontmoeting. “

Trots

“Alle vrijwilligers en verenigingen hebben ontzettend veel werk verzet om tot dit prachtige resultaat te komen”, vult collega-wethouder Willy Hendriks aan. “Langenboom mag trots zijn op zichzelf.  Samen gaan we nu verder op weg naar een mooi eindresultaat.”

Bijdrage Regio Deal Noordoost Brabant

Dorpsplan Langenboom is een van de 30 projecten die gerealiseerd zijn binnen het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de Dorpen’. Met het plan wil Stichting Eigen Kweek (SEK) ‘een gewild dorp met behoud van levendigheid en zorgzaamheid laten blijven’. Omdat dit naadloos aansluit bij de doelstelling van ‘Leefbaarheid in de Dorpen’ - het veerkrachtig en vitaal houden van dorpen – kreeg SEK subsidie om het dorpsplan te helpen realiseren. Daarnaast bood de Regio Deal een platform voor Stichting Eigen Kweek om aandacht te vragen voor de problematiek in de dorpen. Dat gebeurde onder andere tijdens de online Kennisconferentie ‘Samen voor Krachtige Regio’s’ in 2021 waarin Ivonne van der Horst, voorzitter van de stichting, in gesprek ging met de toenmalige minister van LNV Carola Schouten.

 

Guido Roelofs, projectleider van 'Leefbaarheid in de Dorpen', is trots op wat de samenwerkende partijen met elkaar hebben bereikt. “Het is een indrukwekkende prestatie van de bewoners, sportverenigingen en lokale bedrijven om tot dit dorpsplan te komen en in samenwerking met de gemeente te gaan uitvoeren", vertelt hij. "Een voorbeeld van een staaltje gemeenschapskracht.”


Meer over: Regio Deal