Provincie stelt planMER vast
19 maart 2020

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vorige maand het plan van aanpak voor de planMER Mestbewerkingslocaties vastgesteld.

delen

Hierin staat beschreven hoe de provincie, regio’s (ook Regio Noordoost Brabant), gemeenten en waterschappen samen onderzoek doen naar de milieueffecten van mestbewerkingslocaties in Brabant. Regio Noordoost Brabant is mede-initiatiefnemer De uitvoering van het planMER kan nu van start.

Website
Tegelijk met de vaststelling van het plan van aanpak is een website online gegaan met alle belangrijke informatie over planMER Mestbewerkingslocaties. Op deze website staan onder ander meer nieuwsberichten, relevante documenten en een tijdlijn met belangrijke data en besluitmomenten voor de komende tijd. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via planmermest@brabant.nl. Kijk voor meer informatie op www.brabantse-agrofood2020.nl/planmermest.


Omgaan met mest in Brabant
Over mest en de manier waarop we in Brabant met mest moeten omgaan bestaan verschillende opvattingen. In onderstaande video komen twee wethouders uit onze regio aan het woord: Wouter Bollen van de gemeente Sint Anthonis en Gerard Stoffels van de gemeente Cuijk.

 

 


Meer over: Transitie landbouw