Op weg naar een Regio Deal (6)
05 juni 2020

We zijn al goed onderweg naar een Regio Deal voor onze regio. Na een intensieve voorbereidingsperiode met alle betrokken partners, zijn we nu met het Rijk in overleg over de aanpak, projecten, beoogde resultaten en verdeling van de middelen. 

delen

René Peerenboom, Regiomanager Noordoost Brabant
“Ondanks alle beperkingen door het coronavirus is flexibel, met inlevingsvermogen en zeer intensief gewerkt aan een goed fundament voor de Regio Deal. Niet alleen zijn alle projecten goed uitgewerkt, zodat ze voldoen aan de eisen van het Rijk maar ook is er zorgvuldig beoordeeld hoe en in welke mate elk project bijdraagt aan de brede welvaart van onze regio. De Regio Deal heeft echt een impuls gegeven aan de samenwerking binnen de gemeenten en waterschappen in onze regio, maar ook met AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt en Provincie Noord-Brabant. Daarnaast heeft het proces een heel nieuw netwerk met de departementen van het Rijk opgeleverd. Na het sluiten van de deal met het Rijk kunnen we blijven samenwerken voor deze en andere programma’s."

 

Over de aanpak en uitvoering wordt gesproken met vijf betrokken departementen van het Rijk. Dit zijn de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie en Veiligheid, van Infrastructuur en Waterstaat, van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het resultaat van deze besprekingen wordt vastgelegd in een convenant. Dit convenant, met alle afspraken over de uitvoering van de Regio Deal, moet eind van deze maand gereed zijn. Daar wordt op dit moment nog hard aan gewerkt door de projectleiders, alliantiemakelaars en het programmateam. Het DB+ zal deze maand nog een finale klap op het convenant geven.


Als alles goed is, zet de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, haar handtekening vóór het zomerreces - begin juli - onder het convenant. Dan is de Regio Deal tussen regio, provincie en rijk definitief en kunnen we van start!


Zodra we zekerheid hebben vanuit Den Haag, worden alle Regio Deal-partners zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Dat gebeurt pas nadat de Tweede kamer is geïnformeerd. Dan zullen wij dit ook direct met u gaan delen. Wij houden u op de hoogte!


Meer over: Regio Deal