Op weg naar een Regio Deal (3)
26 mei 2020

Noordoost-Brabant is een economisch sterke regio waar het ogenschijnlijk goed gaat. Maar er zijn veranderingen gaande, die (nog) niet altijd even goed zichtbaar zijn. De huidige corona-pandemie maakt nu wel de noodzaak duidelijk om enkele maatschappelijke opgaven versneld op te pakken.

delen

Noordoost-Brabant is een regio met een rijke historie in de landbouw die door schaalvergroting na de Tweede Wereldoorlog voor veel nieuwe bedrijvigheid en maakindustrie zorgde. Met name in de voedselverwerking, logistiek en bouw. Zelfs in de farmacie. De landbouw werd de motor van de regionale economie en zorgde voor sociale verbinding: er ontstonden hechte gemeenschappen waarin naar elkaar werd omgekeken. Diverse coöperaties en succesvolle familiebedrijven vinden dan ook hier hun oorsprong.

 

Diezelfde traditionele groeisectoren die onze regio groot en sterk maakten, staan nu voor grote uitdagingen. Klimaatverandering, de noodzaak van fossielvrije energie, toenemende digitalisering en robotisering en veranderingen in de samenleving zorgen voor een opeenstapeling van transities. Hierdoor zullen diezelfde sectoren in de toekomst niet als vanzelfsprekend blijven zorgen voor welzijn, welvaart en sociale verbinding in onze regio.

De manier waarop we decennia lang voedsel produceren, vraagt om een nieuw en volhoudbaar toekomstperspectief. Dit heeft grote gevolgen voor de landbouw in onze regio en de bedrijvigheid en werkgelegenheid die daarmee samenhangt. Daarnaast wordt in Noordoost-Brabant de discussie over de impact van de (intensieve) landbouw op de gezondheid van mens, dier en milieu in alle hevigheid gevoerd; zeker sinds de grootschalige corona-uitbraak in onze regio.

 

De transities zorgen er ook voor dat onze manier van werken verandert. Niet iedereen is daar even goed op voorbereid. Voorzieningen in dorpen en middelgrote steden verdwijnen langzaam. Grotere steden lonken en vooral jonge mensen zoeken hun toekomstperspectief steeds vaker ergens anders. Dorpen vergrijzen. Ondermijning en verloedering dreigen door toenemende leegstand van stallen op het platteland. Het gemoedelijke wonen, leven en werken ‘in ons Brabantse land’ raakt uit balans.

 

Om een positieve impuls aan de regio te geven, is een integrale, gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk. Een Regio Deal met het Rijk maakt het mogelijk om een samenhangend pakket aan maatregelen te treffen die echt impact hebben en een brede beweging op gang brengen om welzijn en welvaart te vergroten. De regionale partners kunnen hiermee de opgaven uit hun strategische agenda’s versneld realiseren. Niet morgen maar vandaag, Niet tijdelijk maar met een duurzaam toekomstperspectief voor de inwoners en ondernemers in onze regio. Op deze manier buigen we de gevolgen van de transities in landbouw, natuur en energie en veranderingen in de samenleving om naar kansen.


Meer over: Regio Deal