Op weg naar een Regio Deal (2)
15 mei 2020

Sinds de toekenning van €10 miljoen door het Rijk voor een Regio Deal, zijn ambtenaren en bestuurders van regio, provincie en rijk met elkaar hard aan de slag om de deal daadwerkelijk te sluiten. 22 juni is de deadline voor het indienen van de convenantstekst bij het ministerie van LNV.

delen

Op dit moment formuleren rijk en regio samen de ambitie en doelen die zij met de toegekende middelen willen en kunnen realiseren in de Regio Deal en welke acties daaruit volgen.

De totstandkoming van de Regio Deal gebeurt onder grote tijdsdruk, in een periode waarin elkaar ontmoeten haast onmogelijk is. Desondanks weten de partners elkaar goed te vinden en wordt er snel geschakeld. Zo ook met de dealmakers van het ministerie van LNV voor Zuid-Nederland: Monique Hootsmans en Marieke Bosch. Samen zijn ze betrokken bij de zeven Deals in de drie zuidelijke provincies.

Monique Hootsmans is voor alle Regio Deals speciaal geïnteresseerd in hoe landschap en ruimtelijke kwaliteit aandacht kunnen krijgen en hoe bewoners uit de verschillende regio’s betrokken worden en zelf aan de slag gaan. Marieke Bosch is vooral nieuwsgierig naar slimme interventies bij de vele stakeholderprocessen die bij het dealmaken en de uitvoering van belang zijn.

“Via onze collega’s in de andere landsdelen horen we natuurlijk ook wat er in andere Deals speelt”, vertelt Marieke. “Het is leuk om te zien hoe we in Nederland steeds meer vat krijgen op het ontwikkelen van brede welvaart in regio’s. Ook zijn we er trots op dat partners in regio’s elkaar steeds beter weten te vinden en ook steeds makkelijker met het Rijk kunnen schakelen over issues waar ze tegenaan lopen.”

“Wat in Noordoost Brabant een heel belangrijk issue is, is de transitie in de landbouw”, vervolgt Monique. “Om die transitie zelf te ondersteunen zijn er, onder andere vanuit ons moederdepartement, allerlei programma’s en regelingen. Maar waar die regelingen niet in voorzien is ‘wat er overblijft’, de impact die zo’n transitie heeft op de mensen en natuur in zo’n regio in beweging. Dat heeft Noordoost-Brabant heel goed gezien. We zijn heel blij dat de regio samen met ons het experiment wil aangaan om juist daar op in te zetten. Zo bewegen we samen niet alleen richting een gezonde landbouwsector, maar richting een gezonde samenleving met een hoge brede welvaart.”

 

Samenvatting propositie Regio Deal (infographic)

 

Op de foto bovenaan: overhandiging van de Valentijnskaart aan het Rijk. V.l.n.r. Roel Schutten (AgriFood Capital), René Peerenboom (Regio Noordoost Brabant, Marieke Bosch (ministerie LNV) en Monique Hootsmans (ministerie LNV) 


Meer over: Regio Deal