Ontwikkeling Verstedelijkingsakkoord regio ’s-Hertogenbosch
24 mei 2022

Brabant staat als tweede grote verstedelijkte gebied in Nederland voor grote uitdagingen, zoals woningbouw, klimaatverandering, toekomstperspectief landbouw, energietransitie, vitale kernen, mobiliteitstransitie en circulaire economie. Voor een goede toekomst van Brabant is een duurzame verstedelijking daarom van groot belang. 

delen

Om voor al deze opgaven de juiste oplossingen te realiseren, is het nodig dat alle betrokken overheden integraal samenwerken: gemeenten, waterschappen, provincie en het Rijk. Brabantbreed worden voor deze samenwerking nu regionale akkoorden opgesteld en uitgevoerd als onderdeel van de NOVI. 

Akkoord van 15 gemeenten
Het Verstedelijkingsakkoord regio ’s-Hertogenbosch wordt een strategie van 15 gemeenten in Noordoost-Brabant, Midden-Brabant en Gelderland: Bernheze, Boekel, Boxtel, Heusden, Maashorst, Meierijstad, Oss, Sint-Michielsgestel, Vught, Waalwijk, Maasdriel en Zaltbommel.

De gemeenten zetten verstedelijking in als middel om de regio voor langere termijn toegankelijk en leefbaar te houden én van nationaal belang te laten zijn. 

In de strategie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met demografische en sociaalmaatschappelijke trends, de digitalisering, slimme en duurzame mobiliteit en het nieuwe werken. 

 

Land van Cuijk
Verstedelijking is ook voor de gemeente Land van Cuijk een belangrijke opgave. De gemeente maakt momenteel een krachtenveldanalyse. Op basis van de uitkomst kijkt de gemeente wat de aanknopingspunten zijn binnen het Verstedelijkingsakkoord regio ‘s-Hertogenbosch en met regio’s als Noord-Limburg en de Groene Metropoolregio.

 

Bestuurlijk proces
Het Verstedelijkingsakkoord voor de regio ’s-Hertogenbosch stond op de agenda van de Regiodag op 31 maart jl. De discussie van de bestuurders leidde tot een goede basis voor verdere uitwerking en mogelijkheden voor de aanhaking van het Land van Cuijk. Deze bestuurlijke discussie is een van de tussenstappen in het proces tot besluitvorming in november 2022. Dan worden de investeringsopgaven met Rijk en provincie in het akkoord vastgelegd. 

 


Meer over: Wonen