Notitie Reikwijdte en Detailniveau mestbewerkingslocaties
25 september 2019

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten in Noordoost- en Zuidoost Brabant gaan samen regionale afspraken maken over de kwaliteitscriteria en locaties van mestbewerkingsinstallaties.

delen

De afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde planMer. In het voorjaar van 2020 moet het concept van dit plan klaar zijn.

De uitgangspunten voor het planMer zijn nu beschreven in de concept-Notitie Reikwijdte en detailniveau mestbewerkingslocatie (NRD). De NRD gaat in op de te realiseren opgave (hoeveel mest moet worden bewerkt), de alternatieven (welke locaties worden onderzocht), varianten en scenario’s die in het planMER worden onderzocht en hoe tot een beoordeling te komen. Ook beschrijft de NRD het te volgen proces.

Het concept NRD is tot 9 november a.s. in te zien. Tot en met 8 november kan iedereen een zienswijze indienen. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Noord-Brabant. 

Mestbewerking is een belangrijke stap in een circulaire landbouw waarin mest gebruikt wordt voor bodem en gewas. Breed-gedragen afspraken over mestbewerkingslocaties in Brabant dragen bij aan de noodzakelijke transitie van de landbouw in onze regio.


Meer over: Transitie landbouw