Minister van der Wal op werkbezoek in NOVEX de Peel
26 juni 2023

Op 12 juni 2023 bezocht minister Christianne van der Wal NOVEX gebied de Peel. Zij deed dit in het kader van de bestuurlijke trekkersrol die zij heeft bij de ontwikkeling van de Peelsamenwerking.

delen

De minister bezocht samen met NOVEX-voorzitter Mario Jacobs en twee Limburgse wethouders bedrijven die zich inzetten voor de biobased keten. Ze waren onder andere op de boerderij van de familie Smolenaars in Nederweert waar Kiribomen worden geplant. 

 

Uniek

De Peel is een uniek gebied op de grens van Brabant en Limburg. Het kent een bijzondere geschiedenis van turfwinning, landsverdediging en waterinfrastructuur. Met nu vooral intensieve vormen van landbouw en veehouderij is de transitie-opgave naar nieuwe vormen van landbouw enorm. Deze omslag is verweven met andere dringende opgaven zoals de omslag naar groene energie, woningbouw, en het behoud van leefbaarheid in de dorpen. De mogelijke heropening van vliegbasis Vredepeel veel impact op de ontwikkelruimte in het gebied. Extra vliegbewegingen vragen stikstofruimte die schaars is. Het maakt bepaalde activiteiten onmogelijk. 

Lokale samenwerking

De minister was met name geïnteresseerd in de lokale samenwerking die is ontstaan tussen boerenbedrijf Smolenaars en Upstairs traprenovatie. Bij Smolenaars worden Kiribomen geplant. Deze snelst groeiende boom ter wereld groeit in zes jaar tijd circa 10 meter met een doorsnede van 40 centimeter. Kiri verdrijft grote hoeveelheden zuurstof en absorbeert minstens tien keer meer kooldioxide dan andere bomen. Bij Upstairs traprenovatie maken ze graag gebruik van het hout van deze bomen om nieuwe trappen te maken.

 

Flexibiliteit en slagkracht

NOVEX de Peel-voorzitter Mario Jacobs blikt terug op een geslaagd werkbezoek. “De minister heeft kunnen zien welke uitdagingen en kansen er liggen en welke beperkingen er zijn. Én ze heeft zelf kennis gemaakt met de flexibiliteit en slagkracht van de Peel."

Minister Christianne van der Wal plant eerste kiri-boom

NOVEX de Peel

Een NOVEX-gebied is een (deel)regio waarin de opgaven in de fysieke leefomgeving groot en belangrijk zijn voor een goede toekomst van Nederland. In deze gebieden is extra aandacht nodig voor de ontwikkeling van een integrale, gebiedsgerichte aanpak om woningbouw, energietransitie, bereikbaarheid, klimaatverandering, gezondheid en circulaire economie goed te laten landen. NOVEX-gebieden kunnen daarbij rekenen op extra steun van het Rijk. In NOVEX de Peel speelt bovendien de reactiveringsopgave van de defensieluchthaven. Mario Jacobs is voorzitter van de Stuurgroep NOVEX de Peel, en tevens voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Duurzame leefomgeving van RNOB.


Meer over: NOVEX De Peel