Leefbaarheidsfestival in teken van vier jaar Regio Deal
26 juni 2024

Zo’n 80 mensen uit Noordoost-Brabant en daarbuiten kwamen op 19 juni jl. samen op het Leefbaarheidsfestival om terug te blikken op vier jaar intensief samenwerken aan de leefbaarheid in de dorpen. 

delen

Leefbaarheid in de Dorpen is een sleutelproject van Regio Deal Noordoost Brabant. Binnen dit programma werden in totaal 30 projecten gerealiseerd in de gemeenten Land van Cuijk, Meierijstad, Maashorst en Heusden. Deze projecten varieerden van voedseleducatie tot herbestemming van kerken, van luisteravonden tot samenwerkingen van kleine kernen.


Terug en vooruit

Het programma van het Leefbaarheidsfestival bestond uit een talkshow en diverse workshops, onder andere over de ontwikkeling van dorpsvisies, ‘zorgzame gemeenschappen’ en mobiliteit voor iedereen. Bestuurders, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden vierden de successen, deelden de leerpunten en keken vooruit hoe de komende jaren verder te werken aan vitale dorpen. 

Gat dichten

Willy Hendriks-van Haren, wethouder Land van Cuijk en voorzitter van de Stuurgroep Leefbaarheid in de Dorpen: “Nóg meer leefbaarheid creëren in onze dorpen. Samen investeren in de toekomst, om onze dorpen vitaal en veerkrachtig te houden. Dat is waar het programma Leefbaarheid in de dorpen voor staat. Ons doel is om het gat te dichten tussen de overheid en maatschappelijke organisaties aan de ene kant, en lokale behoeften en initiatieven van inwoners aan de andere kant."

De smaak te pakken

“Het is prachtig om de resultaten te zien en samen te vieren", aldus Guido Roelofs, programmamanager Leefbaarheid in de Dorpen. “Hopelijk worden er bij een nieuwe Regio Deal nog meer gemeenten betrokken. Daarvoor is nodig om over de eigen grenzen heen te kijken. Ik vind het mooi om te zien dat veel gemeenten anders willen werken en dingen met bewoners mogelijk maken. Zij hebben samen de smaak te pakken gekregen.”

Huis van het dorp

Veel initiatieven, groot en klein, kregen door de Regio Deal een impuls. De ervaringen werden gedeeld op leefbaarheidindedorpen.nl en dorpsbewoners zochten mensen in andere kernen op. 

 

Een van de projecten is 'Phoenix 2.0 - Huis van het dorp' en gaat over de doorontwikkeling van Dorpshuis Phoenix in Schaijk. Bij de plannen voor vernieuwing van dit verouderde gemeenschapsgebouw werd de lokale gemeenschap betrokken. Met ondersteuning van de Regio Deal is Debbie Koning, inwoonster van Schaijk en zelfstandige in het sociaal domein, aangetrokken om uitvoering te geven aan de agenda van het dorp. Een agenda waarin een nieuwe, gelijkwaardige samenwerking van inwoners en professionele partners centraal staat. Het is gelukt. Debbie: "Er is echt een beweging op gang gekomen. De sociale samenhang is sterk verbeterd en er leven tal van ambities.”

 

Download het boekje 'Bezieling en beleving' met alle hoogtepunten uit Leefbaarheid in de dorpen.

 

Kijk hier voor alle informatie over Leefbaarheid in de Dorpen.