Leefbaarheid in de dorpen
27 oktober 2022

Dit is het doel van het gelijknamige Regio Deal programma waarin inwoners samen met overheden, bedrijven en andere organisaties werken aan vitale en aantrekkelijke dorpen. Land van Cuijk, Heusden, Meierijstad en Maashorst bruisen momenteel van de bewonersinitiatieven. 

delen

“De verschillende partijen hebben elkaar daarbij hard nodig en vinden elkaar in Leefbaarheid in de dorpen”, lichtte Harold van de Broek, betrokken wethouder van Maashorst op de bestuurlijke Regiodag van 13 oktober jl. toe. “Op dit moment lopen meer dan 40 initiatieven, van klein tot heel groot.” Het gaat om projecten in de vier gemeenten en initiatieven op het gebied van kennisdeling en onderzoek.

 

Vier programmalijnen

Leefbaarheid in de Dorpen kent vier programmalijnen: ‘Initiatiefrijk dorp’, ‘Dorpen werken samen’, ‘Gemeente neemt initiatief’ en ‘Overkoepelende activiteiten’, zoals kennisdeling en activiteiten van het programmateam. Bij de start van de Regio Deal stond de uitvoering van een aantal leefbaarheidsprojecten al vast, zoals de KernenCV’s voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. 

In de afgelopen tijd hebben diverse nieuwe initiatieven een bijdrage ontvangen. De lopende projecten variëren van de bouw van een kiosk ten behoeve van een gezellig brink voor ontmoetingen, een gebiedsorganisatie met een gekoppeld gebiedsfonds voor de verduurzaming van de samenleving tot een dorpsplan met herontwikkeling van een sportpark en dorpshuis. 

Maar er is nog ruimte voor nieuwe initiatieven om financiële ondersteuning te krijgen. De financiële bijdrage uit de Regio Deal is bedoeld om processen voor het ontwikkelen leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen of op gang te helpen. 

 

Leefbaarheidsfestival

Een van de opgaves van het Regio Deal project is ‘kennisdeling’. In dat kader werd op 3 oktober jl. het Leefbaarheidsfestival in de Lambertuskerk in Beers georganiseerd. Het programma bood workshops en veel ruimte om elkaar te ontmoeten. Het festival trok ruim 100 belangstellenden uit Noordoost Brabant. Onder hen waren vele initiatiefnemers vanuit de dorpen die over hun projecten kwamen vertellen. Leden van dorpsraden, bestuurders van en ambtenaren van provincie en gemeenten alsmede maatschappelijke partners namen deel aan de discussie en ideeënuitwisseling.

 

Guido Roelofs, programmacoördinator van Leefbaarheid in de Dorpen, kijkt tevreden terug op het festival. “We kregen veel positieve reacties van de deelnemers op de bijeenkomst, ook van onze Stuurgroep. De opkomst was buitengewoon groot, en de sfeer goed. We hebben sindsdien opvallend meer nieuwe projectaanvragen binnengekregen.” 

Betrokkenheid inwoners 

Dat de betrokkenheid van de inwoners bij de toekomst van hun dorpen groot is, blijkt wel uit dit Regio Deal project. In de projecten zit namelijk veel eigen werk van de inwoners. “De medewerking van de gemeenten aan deze projecten is zeer belangrijk. Het gaat om eigenaarschap van bewoners faciliteren bij het verbeteren van leefbaarheid”, aldus Guido. “Leefbaarheid in de Dorpen helpt om de afstand tussen overheid en inwoners te verkleinen en stimuleert samenwerking.”

 

Community

In april van dit jaar lanceerde Leefbaarheid in de Dorpen een eigen platform naast een Facebook en LinkedIn account. Een platform en digitale kanalen die gericht zijn op kennisdeling en community vorming. Guido roept niet alleen mensen en partijen uit de vier betrokken gemeenten maar ook uit andere gemeenten op om deel te nemen aan deze digitale community. “Wat ik zo mooi vind aan dit project is dat het mensen met elkaar verbindt. Het biedt de mogelijkheid om over je eigen gemeentegrens te kijken en van anderen te leren, van dorpsraden tot bestuurders. Via onze digitale community en persoonlijke ontmoetingen in kennissessies of wellicht een volgend festival”.

 

Guido’s wens voor de toekomst? “Dat we na 2024 kunnen doorwerken aan wat we hebben opgebouwd. Met het mooie netwerk van mensen, onze digitale community en de samenwerkingszin. En dat we elkaar blijven uitdagen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen om dorpen vitaal en leefbaar te houden.”

 

Wegens succes verlengd

‘Leefbaarheid in de dorpen’ krijgt nu pas overal bekendheid. Harold van de Broek: “Toen de Regio Deal met het rijk werd gesloten, zaten we midden in de coronapandemie. Er was toen niet veel mogelijk. Vanwege het grote succes is de inschrijftermijn voor nieuwe projecten daarom verlengd tot juni 2023.” 

 

Bent u werkzaam bij de gemeente Land van Cuijk, Heusden, Maashorst of Meierijstad en wilt u weten wat u kunt betekenen voor bewonersinitiatieven om dorpen vitaal te houden? Er is een Werkgroep Leefbaarheid met daarin een vertegenwoordiger van deze vier gemeenten. Of wilt u als collega van een andere gemeente meer weten over bewonersinitiatieven in dit Regio Deal programma? Neem voor meer informatie contact op met programmacoördinator Guido Roelofs via guido.roelofs@landvancuijk.nl.


Meer over: Regio Deal