Kopgroep Transitie Landbouw bezoekt bedrijf in Oijen
21 juni 2022

Deze maand was de bestuurlijke Kopgroep Transitie Landbouw van RNOB op werkbezoek bij de melkveehouderij van familie van Erp in Oijen in de gemeente Oss. De wethouders uit de regio gingen er de transitie naar een duurzamere landbouw in de praktijk bekijken.

delen

Vers gras

Jeroen van Erp runt samen met zijn ouders het melkveebedrijf en zit ondertussen niet stil. Hij is actief bezig met het door ontwikkelen van zijn bedrijf en inspelen op maatschappelijke trends en vragen. De melkkoeien krijgen bijvoorbeeld zo veel mogelijk vers gras. Dit is meer werk, elke dag de wei in om te maaien, maar door het hogere eiwitgehalte in het verse gras is er minder krachtvoer nodig. 

 

De juiste hoeveelheid mest op de juiste plek

Tijdens het maaien gaan in dezelfde werkgang ook de meststoffen op het land. Met deze innovatieve methode is familie van Erp op dit moment aan het proef draaien. Er wordt onder andere gekeken naar welke meststoffen en in welke hoeveelheid. Achter op de opraapwagen voor het gras zit een doseerinstallatie die op basis van het gewicht van het gemaaide gras vloeibare meststoffen toedient. De juiste hoeveelheid op de juiste plek. Dit is een project dat loopt via Regio Deal Noordoost Brabant.

 

Bokashi

In een andere pilot op het bedrijf genaamd bokashi wordt slootmaaisel gefermenteerd. Een natuurlijk proces, om daarna gericht te verdelen over de landbouwgrond op de plekken waar de bodem behoefte heeft aan meer organische stof. Dit zorgt voor verbetering van het bodemleven en daarmee betere gewasopbrengsten. Het project wordt ondersteund door AgroProeftuin de Peel.

 

Nieuw stalsysteem

Ook is familie van Erp bezig met de voorbereidingen voor een nieuw stalsysteem waardoor de mest zo snel mogelijk uit de stal wordt gehaald en gescheiden. Hierdoor kunnen de emissies per koe verder worden verlaagd. De dunne fractie na de mestscheiding gaat door een filtersysteem en kan worden ingezet als vloeibare meststof waardoor geen kunstmest meer nodig is. Niet alleen goed voor het milieu maar ook goed voor de boer.

 

De wethouders kijken terug op een inspirerend en leerzaam bezoek. Ze hebben kunnen zien hoe de landbouwtransitie bijdraagt aan meerdere opgaven: eiwittransitie, diergezondheid, bodemverbetering, water, circulariteit, energietransitie, natuur en leefbaarheid.

 

Bron: Gemeente Oss

 


Meer over: Transitie landbouw