Internationale conferentie geeft boost aan aanpak voedselverspilling
25 juni 2024

Op 18 en 19 juni jl. vormde Veghel twee dagen lang hét verspillingsvrije centrum van de wereld. Ruim 350 stakeholders uit 33 landen verzamelden zich tijdens de conferentie ‘Towards Halving Food Waste in Europe’ aan de Noordkade in de Noordoost-Brabantse voedselstad. Daar bogen ze zich over de volgende stappen in de aanpak van voedselverspilling. Met als doel: de helft minder voedsel verspillen in 2030. Het event werd mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant.

delen

Voedingsbodem voor nieuwe initiatieven

De organisatie van de internationale conferentie was in handen van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling. Voedselproducenten, retailers, beleidsmakers, wetenschappers en NGO’s die voedselverspilling willen halveren, kwamen samen om kennis te delen en elkaar te inspireren. Het programma bestond uit inspirerende key notes, deelsessies en fieldtrips. Daarmee bood de conferentie een voedingsbodem voor nieuwe samenwerkingen en concepten om de voedselverspillingsaanpak in de hele Europese voedselketen te verankeren.

Meer dan alleen verlies van voedsel

De conferentie werd geopend door Toine Timmermans, directeur van Samen Tegen Voedselverspilling. “Alle elementen zijn aanwezig om de wereld verspillingsvrij te maken,” vertelde hij. “Fabrikanten, supermarkten, overheden, kennisinstellingen en NGO’s en vele anderen zijn er klaar voor. Want voedselverspilling gaat niet alleen over verlies van voedsel, het gaat ook over klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en landgebruik. We moeten in actie komen en ik hoop dat we daar vandaag allemaal volmondig ‘ja’ tegen zeggen.”

Presentatie van een van de vele 'verspillingsvrije' initiatieven in Nederland

Krachten bundelen

Het Ministerie van LNV is een van de key-stakeholders van Samen Tegen Voedselverspilling. Ssecrtaris-Generasal Jan-Kees Goet complimenteerde de Stichting voor de initiatieven, resultaten en enthousiasme om het doel van 50% minder voedselverspilling in 2030 te halen. Hij riep de aanwezigen op om de krachten te blijven bundelen in de strijd tegen voedselverspilling want dat is hard nodig.

 

“De manier waarop we sinds de oorlog voedsel produceren heeft veel welvaart gebracht. Maar we betalen nu de prijs voor ons moderne agrifood systeem. Want om ‘nooit meer honger’ te hebben, putten we de aarde uit. In de keten gaat veel voedsel onnodig verloren. De biodiversiteit staat onder druk én het klimaat verandert. Dankzij initiatieven onder aanvoering van Samen tegen Voedselverspilling verspilt de Nederlandse consument geen 48 kg per persoon per jaar meer maar 33 kg. Maar de daling gaat nu minder snel. Het is tijd om een tandje bij te zetten.” 

 

In de praktijk

Op de tweede dag van de conferentie gingen de deelnemers op fieldtrip. Op inspirerende locaties in Zuid-Nederland maakten de deelnemers kennis met verspillingsvrije initiatieven in Nederland. 
 

De internationale conferentie 'T'owards Halving Food Waste in Europe' werd mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant. RNOB is penvoerder van deze deal mede namens AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt en de provincie Noord-Brabant.

Tijdens de conferentie werd het nieuwe initiatief van supermarkten en voedselproducenten gelanceerd: Coalitie Houdbaarheid.