Innovatiesubsidie voor startups in Noordoost-Brabant
26 mei 2023

Om het innovatieve vermogen van het Brabantse bedrijfsleven in deze uitdagende tijden van toenemende personeelstekorten en hoge grondstofprijzen te ondersteunen, heeft de provincie Noord-Brabant in 2022 de SIR-regeling ingesteld. SIR staat voor Stimulering van Innovatie in de Regio. 

delen

De regeling is bedoeld voor zowel mbk-ondernemingen als innovatieve startups uit alle economische sectoren in Noordoost-, West- en Midden-Brabant en met ingang van 2023 ook in Zuidoost-Brabant. In onze regio wordt de regeling uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant in samenwerking met AgriFood Capital en RNOB.

 

Tot 15.000 euro voor startups

In Noordoost-Brabant is het subsidieplafond voor mkb’s (357.000 euro) voor dit jaar al bereikt. Maar voor innovatieve startups is nog steeds subsidie beschikbaar. Het subsidiepercentage bedraagt 50% tot een maximum bedrag van 15.000 euro. 

 

De subsidie is bedoeld voor haalbaarheidsprojecten gericht op innovatie-initiatieven in de vroegste fase van de ontwikkeling. Hiermee kunnen bedrijven de eerste stappen zetten naar innovatieve producten, diensten en productieprocessen, die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen. De innovatieve startups die in aanmerking voor de regeling komen, staan minder dan drie jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben (nog) geen omzet.

Digitale tool voor werkgevers

Dr. Jesse Vullinghs startte samen met zijn compagnon Michiel Geijer dit jaar de Bossche startup Strain Assessment Daarmee werken ze samen met organisaties aan het behouden van talent en het terugdringen van stress gerelateerd verzuim. 

 

Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt worden veel werkgevers gedwongen om op een andere manier naar hun personeelsbeleid te kijken. Inzetten op preventie rond verloop en stress gerelateerd verzuim, is in toenemende mate belangrijk.  Veel organisaties zijn nog zoekende hoe zij dat effectief kunnen doen. Welke interventies zet je waar in en waarom? Hoe weten organisaties of het geld dat ze besteden aan preventieve interventies, (kosten)effectief gaat zijn? 

 

Op basis van wetenschap ontwikkelen Jesse en Michiel  een innovatieve, data gedreven methode. Hiermee krijgen werkgevers en hun personeel inzicht in welke preventieve acties zij kunnen ondernemen om de dagelijkse werkbeleving snel en effectief te verbeteren. Kortom, antwoord op de vraag: aan welke knoppen moet je op korte termijn draaien om talent te behouden en verzuim terug te dringen.

 

Jesse heeft het ondersteuningsprogramma van OndernemersLift+ gevolgd. Aansluitend heeft AgriFood Capital de ondernemer begeleid bij de aanvraag van de SIR-subsidie. Inmiddels is die toegekend en daarmee kan onderzoek gedaan worden naar de uitdagingen die verschillende stakeholders ervaren rond preventief handelen op verzuim en verloop. Met de inzichten uit dit onderzoek ontwikkelt  Strain Assesment een oplossing om de dagelijkse werkbeleving van werkend Nederland te verbeteren. 

"Mensen spenderen een groot deel van hun leven aan hun werk. We kunnen er maar beter met elkaar voor zorgen dat werken gezond, leuk en effectief is.”

SIR-subsidie aanvragen 

Heeft u contact met innovatieve starters in Noordoost-Brabant voor wie deze SIR-subsidie interessant kan zijn? Neem dan contact op met Stéphanie Woldringh, Regisseur Innovatieregelingen van RNOB via subsidies@rnob.nl. Samen met Rob Stuart van AgriFood Capital adviseert en ondersteunt zij bedrijven bij het indienen van de subsidieaanvraag. Een SIR-subsidie aanvragen kan tot 1 oktober van dit jaar. De tekst en aanvraagformulieren van de SIR-regeling zijn hier te vinden.