Innovatieregeling voor mkb en startups op 1 februari open
12 januari 2024

Mkb-ondernemingen en innovatieve startups in Brabant die financiële ondersteuning zoeken voor hun producten, concepten en diensten kunnen ook dit jaar gebruik maken van de SIR-regeling. Op 1 februari 2024 gaat deze subsidieregeling voor de derde en laatste keer open. Aanvragen kunnen tot 1 oktober a.s. ingediend worden.

delen

SIR staat voor Stimulering van Innovatie in de Regio. Deze subsidieregeling is bedoeld voor mbk-ondernemingen en innovatieve startups uit alle economische sectoren in de provincie Noord-Brabant. Ondernemers worden per regio (vier in totaal) ondersteund bij het indienen van hun aanvraag. In Noordoost-Brabant kunnen aanvragers terecht bij RNOB en AgriFood Capital.

 

Oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Mkb-bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en productieprocessen die oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketens. Startups kunnen subsidie krijgen voor klantgerichte haalbaarheidsprojecten of voor haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van een octrooi.

 

Tot 45.000 euro 

Voor de regio Noordoost-Brabant is dit jaar in totaal 357.000 euro beschikbaar voor mkb en 131.000 euro voor startups. Het subsidiepercentage voor bestaande mkb-ondernemingen is 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 45.000 euro. Voor innovatieve startups is dat 50% met een maximum subsidiebedrag van 15.000 euro. 

 

Subsidie aanvragen in Noordoost-Brabant. 

Heeft u contact met ondernemers uit Noordoost-Brabant die in aanmerking komen voor de SIR-regeling? Dan kunt u hen voor advies en ondersteuning bij de aanvraag doorverwijzen naar:

  • voor bestaande mkb-ondernemingen: Stéphanie Woldring van RNOB via subsidies@rnob.nl;
  • voor innovatieve startup: Rob Stuart van AgriFood Capital via r.stuart@has.nl.

Over de SIR-regeling

Nieuwe startups of bestaande mkb-bedrijven hebben vaak innovatieve nieuwe ideeën, producten of diensten, maar missen vaak het budget om deze verder te ontwikkelen. Zeker in deze uitdagende tijden met personeelstekort en stijgende grondstofprijzen.

 

Om ervoor te zorgen dat deze innovaties niet verloren gaan, heeft de provincie Noord-Brabant in 2022 de regeling Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR) ingesteld. Op deze manier kan de Brabantse economie concurrerend blijven.

 

Gedurende de looptijd kunnen bedrijven elk jaar tussen 1 februari en 1 oktober subsidie aanvragen. Ondernemers worden per regio ondersteund bij het indienen van hun aanvraag. Ga voor de voorwaarden en meer informatie over de Brabantse SIR-regeling naar de website van de provincie Noord-Brabant: klik hier voor bestaande mkb-ondernemingen en hier voor startups.