Innovatie in landbouw krijgt impuls
18 juni 2021

Noordoost-Brabant is een regio met een lange traditie in landbouw en voedselverwerking. Als primaire sector in de agrifood keten brengt landbouw voedsel, werk en welvaart. 

delen

Maar de ontwikkelde manier van voedsel produceren legt ook een druk op de leefomgeving en de gezondheid van mens en dier. En dat moet anders.

Transitie landbouw in onze regio
De transitie naar een duurzamere landbouw en voedselverwerking is één van de deelprogramma’s van RNOB. Gemeenten en waterschappen werken er samen aan onze gezamenlijke ambitie om de landbouw te verduurzamen en omgevingsvriendelijker te maken. Met nieuwe verdienmodellen voor agrarische ondernemers. 


Om deze transitie te realiseren, werken we samen met AgriFood Capital en met omliggende regio’s, provincie en rijk. Zo experimenteren we in AgroProeftuin de Peel bijvoorbeeld met natuurinclusieve landbouw en met verbetering van de bodemkwaliteit. Daarnaast geeft de Regio Deal extra ondersteuning aan innovatie in agrifood met behulp van hightech in AgriFoodInnovation en aan de ontwikkeling van duurzame, dierlijke eiwitten in Ontwikkelcentrum Duurzame Eiwitten in Oss.


Brabantse Innovatieagenda Landbouw en Voedsel
In Brabant krijgt de innovatie in agrifood nu een nieuwe impuls. Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben hun krachten gebundeld in de Innovatieagenda Landbouw en Voedsel. AgriFood Capital vertegenwoordigt hierin de regio Noordoost-Brabant. Lees er meer over op de website van AgriFood Capital.


Meer over: Transitie landbouw