Gezamenlijk kader voor blijfklimaat arbeidsmigranten
20 september 2021

In de regio Noordoost-Brabant werken ruim 20.000 internationale werknemers. Ze dragen voor een belangrijk deel bij aan de regionale economie, vooral in de landbouw, voedingsindustrie, logistiek en zorg. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat de woon- en arbeidsomstandigheden niet overal goed op orde zijn. Door de coronacrisis is dat nog eens extra duidelijk geworden. 

 


 
 

delen

Om het blijfklimaat van internationale werknemers te verbeteren, hebben de gemeenten en waterschappen in RNOB gezamenlijk het 'Handelingsperspectief Huisvesting, Integratie en Participatie van internationale werknemers in de regio Noordoost-Brabant’ opgesteld. Dit is een kader om zaken als huisvesting, scholing, gezondheid, integratie en participatie beter én in samenhang te organiseren. Want we willen internationale werknemers en hun inzet en talenten graag aan onze regio binden. 

 

Lokale implementatie

Het Handelingsperspectief is de gezamenlijke visie op arbeidsmigratie in onze regio. Het omvat 47 regionale uitgangspunten als kader om met elkaar goede randvoorwaarden te scheppen rond registratie, wonen en leefomgeving, economie en arbeidsmarkt, en welzijn en samenleving van internationale werknemers.

 

Internationale werknemers in Noordoost-Brabant zijn in verschillende sectoren werkzaam. Dit verschilt per gemeente en het beleid vereist daarom lokaal maatwerk. Het Handelingsperspectief zorgt ervoor dat de aanpak binnen de regio zo goed mogelijk op elkaar kan worden afgestemd. Om de uitgangspunten van het Handelingsperspectief lokaal te implementeren, kunnen gemeenten gebruik maken van de beleidsinstrumenten die hierin worden aangereikt. 

 

Noordoost-Brabant koploper
Henk Hellegers, burgemeester gemeente Uden, pleitte voor een verdere verdieping van de uitgangspunten en uitwerking in regionale afspraken: “Niet alleen om het waterbedeffect te voorkomen, maar vooral ook om solidair te zijn en het economisch belang van de regio daarmee te borgen.”

 

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen is blij met de brede regionale steun voor arbeidsmigranten: “Noordoost-Brabant loopt op dit gebied voorop in Brabant. Complimenten voor het verzette werk.”

 

Het 'Handelingsperspectief internationale werknemers' is opgesteld binnen het Regio Deal project 'Voorzieningen voor arbeidsmigranten'.

Waarom een handelingsperspectief?

  1. Aansluiting op een regionaal Handelingsperspectief zorgt voor een geharmoniseerd beleid op gebied van huisvesting, integratie en participatie van arbeidsmigranten; de gemeenten zijn en blijven autonoom in hun lokale beleid, dat onderbouwd kan worden met visie, ambitie, argumenten en instrumenten uit het handelingskader. 
  2. Het ondersteunt beleid dat oog heeft voor de afhankelijkheid van arbeidsmigranten van uitzenders en huisvesters op de gebieden huisvesting, werken, zorgverzekering, mobiliteit en leefbaarheid; de regio wil daar actief in optreden.
  3. Aansluiting op een regionaal Handelingsperspectief voorkomt dat er ongewenste ‘waterbedeffecten’ ontstaan; de regio ontwikkelt zoveel mogelijk een eensluidend beleid dat bijdraagt aan een goed woon-, leef- en werkklimaat voor arbeidsmigranten en andere inwoners van Noordoost-Brabant.
     

Meer over: Regio Deal