FoodNL scherpt portfolio voor Brussel aan
15 oktober 2021

In FoodNL trekken AgriFood Capital, Regio FoodValley en Regio Greenport Venlo samen op naar Brussel om Europese financiering voor projecten op te halen. De regio’s werken samen op twee voedselthema’s: eiwittransitie en voeding & gezondheid. RNOB is via de kopgroep Agrifood & Innovatie van het poho Economie aangehaakt bij de activiteiten van FoodNL.

delen

Netwerkbijeenkomst
Deze maand kwamen de Stuurgroep en Taskforces bij elkaar in HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch voor een inventarisatie van de lopende voedselprojecten uit de regio’s. Judith van Heck van Imagro schetste eerst de context waarbinnen FoodNL opereert. Internationaal zijn dit de Global Goals en Farm to Fork Strategy; nationaal is dat de inzet voor een duurzame voedselketen, inclusief kringlooplandbouw.


Samen sterk
De aanwezigen zijn het roerend met elkaar eens dat de agrifood sector veel uitdagingen kent. Maar ook dat de FoodNL regio’s de regio’s zijn die de urgentie ’t meeste voelen en daarom de oplossing willen én kunnen zijn. Samen vormen ze dé proeftuin voor de voedseltransitie van Europa. Dat is ook de propositie van FoodNL in Brussel. 

Met elkaar bieden de regio’s een compleet pakket om de uitdagingen in de agrifood sector aan te gaan:

  • De regio Noordoost-Brabant is de proeftuin, een experimenteer- en doeregio, waar de hele keten aanwezig is (van boer tot bord);
  • De regio Food Valley is sterk in R&D en heeft een focus op consumentengedrag;
  • De regio Greenport Venlo heeft een sterke focus op technologische procesontwikkeling met chemische en biologische invalshoeken.

 

Inventarisatie projecten Voeding & Gezondheid
Binnen dit thema ontwikkelen de FoodNL regio’s initiatieven gericht op gezonde voedselomgeving, gezonde voedselkennis en gezonde keuze. Gezamenlijk vullen de regio’s elkaar aan en bestrijken de projecten uit de drie regio’s samen alle levensfases; vanaf de zwangerschap tot en met ouderen.


“Maar we zijn pas echt succesvol als de inwoners andere keuzes gaan maken", zegt René van Loon van regio Greenport Venlo. "Beschikbaarheid en betaalbaarheid van voedsel spelen hierbij een essentiële rol. Wij zijn de regio’s die dat mogelijk moeten kunnen maken.”


“We moeten ongezond voedsel niet verbieden maar gezonde voeding vooral stimuleren”, merkt Rudi Tegels, regio Greenport Venlo, op. Hans van der Pas, regio FoodValley: “Voedselarmoede is wel een belangrijk aandachtspunt. Deze wordt groter omdat mensen de gezonde en duurzame producten niet meer kunnen betalen door de prijsstijgingen.”


Inventarisatie projecten Eiwittransitie
Binnen dit thema voeren de regio’s projecten uit gericht op de ontwikkeling en consumptie van meer plantaardige eiwitten en verduurzaming van dierlijke eiwitten. Deze projecten zijn als volgt ingedeeld: beïnvloeden van consumentengedrag, nieuwe dierlijke eiwitten (insecten), verduurzamen van dierlijke eiwitten en nieuw aanbod van plantaardige eiwitten zoals in AgroProeftuin de Peel. Ook op dit onderwerp vullen de regio’s elkaar goed aan.

Petruschka Claassens, directeur Food & Industry HAS Hogeschool: ”De HAS studenten zijn de gamechangers van de toekomst, die de keten moeten gaan veranderen. En vergeet ook niet ondernemers te betrekken bij FoodNL. Ook bij de HAS doen we steeds meer samen met het bedrijfsleven.”


Kansen in Brussel
Wyno Zwanenburg, lobbyist van FoodNL in Brussel, onderstreepte het belang van het hebben van een eigen agenda. Nut en noodzaak om specifieke thema’s op te pakken moet leidend zijn in het matchen met de EU fondsen. Wyno riep op om zoveel mogelijk kennis en ervaring met elkaar te delen. Hij presenteerde een overzicht met alle EU fondsen waar de projecten mogelijk voor in aanmerking kunnen komen. “Er liggen zeker kansen maar de concurrentie is groot”, aldus Wyno.

 

Jules Goris: “Alleen lobbycapaciteit is niet voldoende, dat vraagt ook om extra inzet en capaciteit vanuit de projecten." Wobine Buijs, regio Noordoost-Brabant : “Het is belangrijk focus aan te brengen, doelen te stellen en de haalbaarheid van projecten te onderzoeken voordat we ermee naar Brussel gaan. Doe regionaal als je dat beter kunt. Kies die projecten die we alleen samen beter kunnen doen.”


Met meer focus naar Brussel
“We hebben een interessant portfolio waarmee we als FoodNL voor de dag kunnen komen in Brussel", zegt Kees van Rooij, voorzitter Stuurgroep FoodNL, afsluitend. "Het is nu zaak om te bepalen welke projecten kansrijk zijn om Europese ondersteuning te krijgen. We nemen alleen die projecten mee waar energie op zit.”