FD over de kracht van Noordoost-Brabant
25 mei 2021

Deze week verscheen een inspirerend en treffend artikel in Het Financieele Dagblad over Noordoost-Brabant. Het artikel beschrijft het geheim en de kracht van onze regio: samenwerken, ondernemen en innoveren. “Brabanders zijn eigenwijze donders.”

delen

Veerkrachtig
De cultuur van de regio Noordoost-Brabant kenmerkt zich vooral door samen aanpakken, pielen en klooien en telkens weer vernieuwen. Dat maakt onze regio sterk en veerkrachtig. “In december zei Rabobank dat er maar weinig regio's zijn die zo veel veerkracht tijdens de coronacrisis toonden als Noordoost-Brabant. Het CBS becijferde in februari dat de economie er in 2020 met 2% is gekrompen, de helft van het landelijke gemiddelde”, aldus het FD.

Gemeenschapsdenken en korte lijntjes
In het FD artikel komt een aantal ondernemende Brabanders aan het woord waaronder:

  • Martin van Collenburg, directeur MSD Animal Health Nederland: ''Alles verandert hier altijd, maar we slagen erin ons telkens weer opnieuw uit te vinden."
  • Marian Wagemakers, directeur Dalco Food B.V.: "We kijken hier altijd of we elkaar kunnen helpen."
  • Wim van de Donk, rector magnificus Tilburg University en voormalig Commissaris van de Koning: "Het gemeenschapsdenken is hier heel sterk, sterker dan het marktdenken. Dat is het geheim dat eronder ligt."
  • Sylvester Eijffinger, econoom: "De korte lijnen en het lef om nieuwe dingen uit te proberen en een bedrijf op te zetten hebben de provincie sterk gemaakt." 


Het verhaal van RNOB
Het verhaal van de regio Noordoost-Brabant is ook het verhaal van RNOB. Dat is zichtbaar in de manier waarop gemeenten en waterschappen met elkaar de schouders zetten onder een goede toekomst van Noordoost-Brabant. Dat doen wij samen met onder andere ondernemers en onderwijsinstellingen in AgriFood Capital en Noordoost Brabant Werkt, en met de provincie Noord-Brabant. 

 

Lees hier het FD artikel (pdf)